sk
  • senzory, snímače, kamery, PLC
  • systémy MES, SCADA
  • SAP
  • Business Intelligence
  • Industry 4.0


Automatizácia výroby zefektívňuje jej riadenie. Pri súčasných rýchlych zmenách na trhu je potrebné nastaviť výrobné procesy tak, aby boli konkurenčné, aby ich bolo možné rýchlo meniť a súčasne zefektívňovať. Informačné technológie vstupujú aj do výroby a výrobné dáta sú základom na riadenie jej zmien. Vieme vizualizovať, riadiť a interpretovať dáta z výroby, integrovať procesy s výrobnými systémami, napríklad ako SAP, a aplikovať inteligenciu pri spracúvaní informácií z výroby.

Automatizáciu rozdeľujeme do viacerých vrstiev. Senzory, kamery, snímače a iné prvky riadenia spájame do základnej technologickej úrovne, ktorá ja založená na riadiacich systémoch. Ďalšiu vrstvu tvoria systémy na riadenie výroby (MES) a SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) architektúry. Vyššiu vrstvu tvoria systémy na riadenie výroby (ERP), napríklad SAP, ktoré spracúvajú informácie z nižších vrstiev a riadia ich zmenu. Najvyššou vrstvou sú nástroje Biznis Intelligence, ktoré umožňujú veľmi efektívne riadenie výroby a flexibilné zmeny. Všetky vrstvy chránime a zachovávame ich maximálnu bezpečnosť a integritu.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia