sk
  • uskladnenie, zálohovanie a archivácia
  • deduplikácia a integrácia dát
  • bezpečnosť dát
  • obnova dát

Manažment dát zabezpečuje systematický prístup k dosiahnutiu efektívneho, bezpečného a rýchleho využívania dát v spoločnosti. Priamo súvisí s celým životným cyklom dát od ich vzniku až po konečné štádium, kedy v závislosti od typu informácií dochádza k ich vymazaniu alebo archivovaniu. Organizácie riadia extrémne množstvo dát a v priemere sa jeden údaj nachádza v organizácii 4-krát. Spôsobuje to zvýšené nároky na zdroje súvisiace s ich riadením a zložitosť spracovania. Deduplikáciou a metódami integrácie dát pomáhame zefektívňovať priestor na uskladnenie dát, zjednocujeme a sprehľadňujeme štruktúru dát a zefektívňujeme tok dát do reportovacích nástrojov alebo ERP systémov.

Z pohľadu architektúry zavádzame viaceré prístupy ku storage – blokové (SAN) alebo súborové (NAS). Architektúru tvoria zariadenia na uchovávanie dát (disky, polia, pásky, knižnice), prepínače od svetových výrobcov, aplikácie určené na uchovávanie a archiváciu dát až po technológie určené na deduplikáciu, monitoring a riadenie dotknutých systémov.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia