sk
  • Content & Workflow Management
  • e-shopy
  • CRM

Automatizácia biznisu spočíva v analyzovaní, spracovávaní, dokumentovaní a optimalizovaní konkrétnych (nie len) obchodných úloh a činností. Dobre navrhnutý a efektívny biznis proces vytvorí väzbu od zákazníka, cez vstupy od zapojených subjektov až po finálnu službu alebo produkt. Automatizácia biznis procesov zlepší presnosť informácií potrebných pre spracovanie čiastkových úloh, zrýchli a uistí o spoľahlivosti všetkých akcií smerom k zákazníkovi.

Z pohľadu architektúry ide o technológie pokrývajúce digitalizáciu a spracovanie vstupov, infraštruktúru pre aplikácie, uskladnenie dát i dokumentov a nasadenie nástrojov na riadenie obsahu, či workflow. Rovnako môže byť výsledkom nasadenie portálu na podporu predaja alebo vzťahov so zákazníkmi. Riešenia môžu byť prevádzkované aj v cloudovom prostredí a môžu byť rozšírené o mobilný prístup.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia