sk
  • manažment fixného majetku, podnikových aktív a materiálu
  • manažment IT majetku
  • manažment digitálneho majetku a softvérových licencií

Enterprise Asset Management (EAM) je systém na riadenie životného cyklu všetkých aktív vlastnených podnikom – od plánovania, cez nákup, následnú prevádzku až po vyradenie. EAM je predovšetkým procesný systém, ktorý nadväzuje na ERP systémy. Plánovanie aktív veľmi úzko súvisí s monitorovaním IT infraštruktúry a manažmentom kapacity. Analytické nástroje sú často súčasťou riešenia na monitoring a poskytujú kľúčové dáta na ich obnovu a rozširovanie. Dôsledným uplatnením riadenia životného cyklu majetku znižujeme TCO a zrýchľujeme návratnosť investícií. Riešenia pokrývajú inventúry, časovanie opráv a údržby, dostupnosť a utilizáciu majetku, monitoring a zaznamenávanie incidentov, manažment výkonu a podporu plánovania kapitálových výdavkov.

Z pohľadu architektúry ide o setup veľmi podobný tomu, ktorý sa používa pri riadení služieb. Riešenia pozostávajú z optimálnej infraštruktúry, rozhraní pre dotknuté aplikácie, najmä ERP, a nástrojov na účtovné riadenie majetku. V tejto oblasti je dôležitý aj vývoj pre prispôsobenie vybratého nástroja špeciálnym požiadavkám.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia