sk
  • integračné platformy
  • SOA / EDA
  • WEB služby
  • databázy, DWH


Integrácia podnikových aplikácií (EAI) je framework pozostávajúci z technológií a služieb (servisov), ktoré prostredníctvom middleware-u integrujú systémy a aplikácie organizácie. EAI vnímame ako neobmedzené zdieľanie dát a biznis procesov naprieč aplikačnými a dátovými zdrojmi organizácie. Vytvorením jednotnej integračnej platformy - centrálneho informačného „sila“ – zefektívňujeme a zrýchľujeme poskytovanie komplexných informácií. Tie je možné potom jednoducho publikovať smerom k používateľom, napríklad prostredníctvom WEB služieb.

Servisne orientovaná architektúra alebo architektúra na báze microservisov sú všeobecne akceptované architektonické prístupy k návrhu, implementácii a riadeniu spracovania informácií v rámci firmy. Sú postavené na princípe voľne viazaných, v prípade microservisov nezávislých, opakovane použiteľných a na štandardoch založených služieb, ktoré sú dostupné a využiteľné nezávislými nástrojmi. SOA komponenty využívajú prevažne existujúcu infraštruktúru, ktorú prepájajú prostredníctvom univerzálnych alebo prispôsobených rozhraní.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia