sk
Business AutomationBusiness Automation

Business Automation

Content & Workflow Management, portálové riešenia, B2B aplikácie, e-shopy, SAP a CRM.

Manufacturing AutomationManufacturing Automation

Manufacturing Automation

Senzory, snímače, kamery, PLC, systémy MES, SCADA, SAP, Business Intelligence, Industry 4.0.

Services & Applications Performance ManagementServices & Applications Performance Management

Services & Applications Performance Management

Procesné rámce ITIL, COBIT, eTOM, monitoring, HelpDesk riešenia, CMDB a Dynatrace.

Mobile ComputingMobile Computing

Mobile Computing

BYOD / BYOA a Enterprise Mobility (mobile office, mobile BI, mobile CRM).

Business AnalyticsBusiness Analytics

Business Analytics

Business Intelligence. manažérske informačné systémy / reporting a BigData.

Application IntegrationApplication Integration

Application Integration

Integračné platformy, SOA / EDA, WEB služby, databázy a DWH.

Asset ManagementAsset Management

Asset Management

Manažment fixného majetku, aktív, materiálu, IT a digitálneho majetku a licencií.

Business ProtectionBusiness Protection

Business Protection

Fraud Detection, DLP, komplexné riadenie identít a prístupu, monitorovanie bezpečnosti a ďalšie služby.

Data ManagementData Management

Data Management

Uskladnenie, zálohovanie, archivácia, deduplikácia, integrácia, bezpečnosť a obnova dát.

IT PerformanceIT Performance

IT Performance

Konsolidácia a virtualizácia, vysoká dostupnosť, disaster recovery, dátové centrá, outsourcing a cloud.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia