sk

Aegon

Na základe biznis požiadavky zákazníka došlo k nahradeniu ultratenkých klientov SunRay spoločnosti Oracle, ktorých vývoj a podpora boli ukončené. Na základe pozitívnych skúseností a dlhoročnej tradície v oblasti koncových zariadení, boli zvolené zariadenia Dell-WYSE. Vďaka širokým konfiguračným možnostiam centrálneho manažmentu tenkých klientov sa docielili takmer na 100 % identické vlastnosti výsledného riešenia. Bonusom sú možnosti zapojenia viacerých monitorov, transparentné presmerovanie multimédií pre náročnejšie aplikácie, použitie najnovších štandardov v oblasti konektivity periférií.

Orange Slovensko

V rámci projektu GDPR pre Orange Slovensko, pomohol TEMPEST s vyvinutím systému, ktorý by bol schopný automaticky prehľadať relačné databázy a dáta uložené v BigData prostredí, s cieľom identifikovať výskyt osobných údajov. Ďalej sa integrovali optimálne vyhľadávacie kritéria pre definované skupiny osobných údajov. Aplikovali sme vyhľadávanie na vybrané dátové úložiská a vo výsledku sme poskytli tiež dáta na aktualizáciu Katalógu osobných údajov.

Prvá stavebná sporiteľňa

GDPR Gap analýza – Projekt bol zameraný na analýzu súladu informačných systémov PSS, a. s., s požiadavkami GDPR. Na základe rozdielovej analýzy boli identifikované nesúlady s požiadavkami GDPR a posúdené riziká spracovania osobných údajov v IT infraštruktúre.

Saneca Pharmaceuticals

Cieľom projektu bola migrácia SAP riešenia na novú infraštruktúru a jeho poskytnutie zákazníkovi formou služby. Vyhotovené boli dielčie upgrady jednotlivých modulov SAP riešenia takým spôsobom, aby bolo možné využiť existujúce certifikované SAP nástroje na migráciu z Oracle databázy na SAP/Hana a Sybase databázy. Nová infraštruktúra pre SAP riešenie bola kompletne vybudovaná v dátovom centre spoločnosti TEMPEST a SAP riešenie je poskytované zákazníkovi vzdialene prostredníctvom služby.

Marelli

Pre japonského výrobcu technológií a komponentov pre automobilový priemysel, Marelli, sme vybudovali komplexnú IT infraštruktúru. Ide o nové servisné centrum so sídlom v Trnave. Spoločnosť Marelli má 170 výrobných závodov a centier výskumu a vývoja v Európe, Japonsku, Amerike a v Ázijsko-tichomorskom regióne.

Volkswagen

Zabezpečovanie prevádzky kontrolného systému výroby – Shopfloor Service Bus – na technológii Wonderware a implementácia nových funkcionalít podľa požiadaviek zákazníka. Prevádzku poskytujeme v režime 24/7 podľa metodiky ITIL a v súlade s trendom Industry 4.0.

KIA

Pre automobilový výrobný závod KIA sme zabezpečili návrh, dodávku a inštaláciu nového zálohovacieho systému pre celú fabriku. Súčasťou procesu bolo dodanie Veritas appliance či zálohovacieho softvéru NetBackup.

Tatra banka

V Tatra banke sme rozšírili úspešný projekt z minulosti, kedy sme nasadili aplikačný monitoring s umelou inteligenciou Dynatrace. Ide o jedného z celosvetovo najlepších výrobcov softvéru pre oblasť riadenia výkonnosti aplikácií - Application Performance Management (APM). Dynatrace je určené zákazníkom, ktorých biznis je vysoko závislý na spoľahlivej prevádzke IT aplikácií.

ŽSR

Pre Železnice Slovenskej republiky dodávame informačno-komunikačné technológie, s ktorými je spojené poskytovanie konzultačných, implementačných, inštalačných, konfiguračných a hlasových služieb. Zároveň sa venujeme poskytovaniu služieb spojených s rozvojom infraštruktúry dátových centier, s modernizáciou projektov, so školeniami a ďalšími podpornými službami.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia