sk

Panelová diskusia medzi zástupcami armády SR a IT firmami priniesla mnoho zaujímavých zistení. Diskutujúci sa zhodli, že nám chýba väčšie prepojenie technologických firiem a silových zložiek. Prepojenie by bolo prínosom najmä pre presúvanie najnovších znalostí, postupov a technických prostriedkov od firiem smerom k štátu.

baranovsky„Vzdelávanie a tréning pracovníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú popri technológiách kľúčové pre ochranu občanov, kritickej infraštruktúry alebo digitálnej hranice štátu,“ dopĺňa v diskusii Branislav Baranovský, technický riaditeľ a člen predstavenstva TEMPEST a.s.
 


Konferencia HN events spojila odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí diskutovali na témy verejnej bezpečnosti či výziev NATO. Špecializovali sa na vojenské konflikty. Účelom podujatia bolo priniesť komplexný pohľad na momentálnu vojenskú situáciu, sprehľadniť kybernetické trendy a priblížiť bezpečnostné stratégie na najbližší rok. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva obrany SR.


TEMPEST je popredný poskytovateľ IT služieb s takmer 30 ročnou históriou. TEMPEST má rozsiahle skúsenosti i kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a dosahuje najvyššie úrovne partnerstiev so svetovými výrobcami nielen bezpečnostných technológií.

Chcem vedieť viac

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia