sk

Spoločnosť TEMPEST zažila svoj druhý najúspešnejší rok vo svojej 27-ročnej histórii. Dosiahli sme tržby v hodnote 107 miliónov eur, čo potvrdzuje našu špičkovú pozíciu na trhu v poskytovaní IT služieb.

TEMPEST je lídrom aj v porovnaní s nadnárodnými korporáciami a svetovými výrobcami IT zastúpenými na slovenskom trhu. Podiel tržieb za služby dosiahol až 78 %, čo potvrdzuje poskytovanie vysokej pridanej hodnoty. Za posledných 5 rokov sa podiel tržieb TEMPEST-u za služby (konzultácie, integrácie, implementácie, servis, prevádzka a vývoj) pohyboval v rozmedzí 60 až 70 % z celkových tržieb. 22 % tržieb v roku 2019 tvoril predaj hardvéru či príslušných licencií. Ďakujem za dôveru našim zákazníkom a partnerom a svojim kolegom ďakujem za spoluprácu. Opakujem sa, ale stále platí, že ľudia, ktorí tvoria TEMPEST, sú to najcennejšie aktívum, ktoré máme.

Súčasne však jedným dychom dodávam, že sme sa takmer okamžite ocitli v globálnej kríze, ktorej následky zasiahnu veľkú časť ľudskej spoločnosti. Prvé prieskumy ukazujú, že viac ako 40 % domácností v krajine bude negatívne zasiahnutých dôsledkami opatrení na zabránenie šírenia nákazy COVID-19. Susedné Rakúsko vykázalo v apríli a máji najvyššiu nezamestnanosť od ukončenia druhej svetovej vojny. Situácia veľmi úspešného obdobia a náhlej, neočakávanej udalosti mi pripomína skúsenosť, že vždy, keď idú veci hladko, treba spozornieť a pokiaľ sa to dá, pripraviť sa na problém.

Podľa môjho názoru kríza nezasiahne IT sektor tak prudko, ako iné odvetvia. My v TEMPEST-e sme prijali opatrenia, o ktorých si myslíme, že nám pomôžu situáciu dobre ustáť. Verím, že sa budeme môcť aj podieľať na náprave ekonomických škôd a ďalších negatívnych dopadov na naše okolie tak, ako sme to urobili aj v rokoch 2008 a 2009. Verím, že oblasť podnikania, schopnosť robiť zmeny a diverzifikácia našich činností je pre TEMPEST v tejto chvíli výhodou.

Situácia nám ukázala, aká dôležitá je elektronizácia a schopnosť rýchlych rozhodnutí či zmien. Nielen, že je automatizácia a digitalizácia najlepším prostriedkom na zvyšovanie efektivity a konkurencieschopnosti, ale v čase pandémie hrá kritickú úlohu pre udržanie i rozvoj biznisu. V bežných komerčných odvetviach, ako bankovníctvo, telekomunikácie a podobne, pracovalo z domu pred pandémiou v priemere do 10 % zamestnancov. V mesiacoch marec, apríl, máj roku 2020 dosahovali počty zamestnancov pristupujúcich k systémom na diaľku niekde až 90 %. Táto zmena kladie vysoké nároky na IT infraštruktúru, zásadne ovplyvňuje kybernetickú bezpečnosť i výkonnosť aplikácií. Aj to je jedno z poučení, ktoré si zo situácie odnášam. Predpokladám, že rádovo tretina pracovníkov bude v budúcnosti pracovať mimo kancelárskych priestorov svojich firiem. 

Ak si uvedomíme, k čomu všetkému pristupujú zamestnanci a partneri v IT infraštruktúre, môžeme si byť skutočne istí, že robia v aplikáciách, dátach či systémoch iba to, čo majú? Ako ste dokázali využiť pandemické plány alebo plány kontinuity činností vašej firmy či organizácie? Ako sú vaše aplikácie pripravené na nápor používateľov a ako rýchlo viete nasadzovať zmeny? Ako rýchlo viete zareagovať na zvýšený počet transakcií? Aké riziko je spojené so spomalením alebo nedostupnosťou vašich nových služieb? To sú relevantné otázky, ktoré si kládli naši zákazníci a ktoré podčiarkujú úlohu IT v biznise súčasnosti. TEMPEST má k dispozícii špičkový tím so skúsenosťami, ktorý nepokrýva len technologické aspekty riešení, ale disponuje aj skúsenými špecialistami v oblasti analytickej bezpečnosti, riadenia rizík a procesov. To dáva našim zákazníkom ucelený set služieb, ktoré ich môžu posunúť nielen v podnikaní alebo ich činnosti, ale môžu mať pre nich i strategický význam. 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia