sk

Už dlhší čas vedieme na rôznych fórach diskusiu  o nových možnostiach informačných technológií. Pôsobíme síce v oblasti IT, ale takmer vždy skončíme v debatách pri vzdelávaní. 

Ako kľúčovú vyhodnocujeme schopnosť pripraviť mladých ľudí na súčasné výzvy, a to nielen v IT odvetví. Len kreatívni ľudia so špičkovým vzdelaním sú pripravení riešiť aktuálne problémy, posúvať hranice a inovovať. Vzdelávacie systémy ich však produkujú málo, aj napriek veľkému dopytu. Počet absolventov so vzdelaním súvisiacim s informatikou (resp. computer sciences) klesá celosvetovo a ani u nás nie je dôvod na optimizmus. Počet absolventov FEI STU od roku 2012 klesal a len od roku 2016 vidíme mierny rast, ktorý však nedosiahol počty z roku 2012. Počet študentov, ktorí opúšťajú FIIT STU s inžinierskym titulom nemá taktiež rastúci trend a ich počet osciluje nad sto ročne. Len na dokreslenie, podľa posledných odhadov chýba na slovenskom trhu IT takmer 10 000 špecialistov. Aj z tohto dôvodu podporujeme obe spomínané fakulty, pracujeme so študentami a prednášame inovatívne témy alebo best practise z oblastí IT, v ktorých máme skúsenosti. Plne si uvedomujeme, že školský systém treba zreformovať a ponúkame pri tom pomoc.

Informačné technológie už nie sú iba o serveroch, úložiskách alebo kóde, ale najmä o zlepšovaní v doprave, energetike, zdravotníctve i spoločnosti ako takej. Napríklad, v projektovom tíme vývoja rakety Falcon Heavy spoločnosti SpaceX, ktorá štartovala v marci minulého roka, bolo viac softvérových inžinierov ako raketových vedcov. Ale i okolo pretekov F1 alebo Ligy majstrov sa vyskytuje stále viac špecialistov na IT ako na šport. Technológie nám dávajú nové možnosti a ako už viaceré príklady ukázali, môžeme nimi meniť k lepšiemu naše okolie, spoločnosť, ale i planétu. Bez služieb Googlu, Samsungu, či Apple, ale i lokálnych poskytovateľov IT služieb si dnes ťažko dokážeme predstaviť čo i len jeden deň.

Technológie nás sprevádzajú dvadsaťštyri hodín. Od rannej kávy, ktorých počet si potom vkladáme do Samsung Health, cez naše úlohy, ktoré sledujeme napríklad cez Trello alebo Exchange.  
 Vo voľnom čase beháme a plávame s Garminom a výsledky zdieľame cez Garmin Connect. Spánok monitorujeme cez Apple Watch, opäť po nasledujúcu rannú kávu. K tomu máme k dispozícii virtuálne asistentky ako Alexa, Siri alebo Bixby, ktoré rozpoznávajú reč a uplatňujú princípy umelej inteligencie pri službách. V biznise sa bez IT rovnako nepohneme. A to doslova. Kamión s autami z Volkswagenu nevyrazí k predajcovi, pokiaľ nefungujú všetky relevantné informačné systémy. A pri tom všetkom pokladám za dôležité zostať človekom.

V digitálnej ére považujem vzdelanie, ľudskosť, kreativitu a otvorenosť za nevyhnutný predpoklad na riešenie súčasných i budúcich problémov. V TEMPEST-e chceme mať možnosť vplývať na zmysluplné riešenia pre spoločnosť i podnikanie. Uvedomujeme si zodpovednosť i možnosti, ktoré máme a chceme ich využiť. Ďakujem našim zákazníkom, partnerom i kolegom za dôveru a vedomie, že sme v tom spolu.

 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia