sk

Ing. Mgr. Peter Krásny: generálny riaditeľ a predseda predstavenstva TEMPEST a.s.

Hoci sa na plánovanie a hodnotenie v dynamickom svete môže ročné okno javiť ako príliš dlhé, na tomto mieste hodnotím TEMPEST vždy práve po roku. 

S výsledkom predchádzajúceho fiškálneho obdobia sme spokojní. Oproti roku 2016 sa nám podarilo podrásť vo viacerých ukazovateľoch. Za posledný rok sme sa však aj presvedčili, že informačná bezpečnosť sa dostala medzi najvyššie priority. Nielen naše prieskumy naznačujú, že ochrana biznisu a investícii sa stala vysokou prioritou rovnako už aj pre predstavenstvá a manažmenty firiem, ako aj pre predstaviteľov verejnej správy. Aj z tohto dôvodu, aj z dôvodu stále väčších devastačných účinkov útokov je bezpečnosť témou našej výročnej správy. Odhalenie neautorizovaného prístupu k informáciám stále trvá v priemere viac ako 200 dní.

Zrejme všetci cítime, že prichádzajú zmeny. Nové technológie si nachádzajú miesto v biznise a vnímanie IT sa postupne mení. Masívne investície do technológií typu blockchain, umelej inteligencie, projektov virtuálnej reality alebo strojového učenia sa vo svete, sú dôkazom veľ kého komerčného záujmu a posunu informatiky ako takej. Využitie umelej inteligencie sa začína stále viac uplatňovať aj v oblasti informačnej bezpečnosti. Pokiaľ na vývoj nezareagujeme správne, včas a naplno, môže nám utiecť vlak.

Našou výhodou však vždy bola schopnosť rýchlo sa prispôsobiť novým trendom. Máme v TEMPEST-e šikovných ľudí, ktorí prešli dobrými aj horšími časmi firmy a súčasne sú schopní obsiahnuť široké spektrum nových technológií v krátkom čase. Šikovných ľudí potrebujeme stále viac a ich nedostatok na trhu práce vnímame v TEMPEST-e ako akútny. IT odvetviu na Slovensku chýba približne 12 000 ľudí. Aj preto aktívne podporujeme viaceré univerzity a spolupracujeme s nimi na príprave adekvátne pripravených absolventov s technologickým vzdelaním.

Na záver mi dovoľte poďakovať za dôveru vám, zákazníkom a obchodným partnerom. Súčasne by som sa rád poďakoval kolegom za dobrú prácu a všetkým zaželal veľa motivácie a inšpirácie do ďalších dní.

Ing. Mgr. Peter Krásny
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva TEMPEST a.s.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia