sk

Pre získanie tohto statusu sme museli zvládnuť štyri náročné certifikácie a dosiahnuť určitý obrat za sledované obdobie. Podukty a aplikácie spoločnosti Atlassian pomáhajú spájať tímy softwarového vývoja a prevádzky, podporujú DevOps kultúru, pomáhajú automatizovať činnosti v rámci Continuous integration a Continuous delivery (CI/CD), čím umožňujú organizáciam zvýšiť kvalitu svojich služieb a zrýchliť dodávanie nových služieb a pomáhajú zavádzať princípy High-velocity IT.

Atlassian je austrálska softvérová spoločnosť, ktorá vytvára softvér pre vývojárov, projektových manažérov alebo pre tímy. Do portfólia Atlassian-u patria nástroje ako Jira, Confluence, Bitbucket alebo Bamboo. Atlassian bol v Gartner Magic Quadrant na rok 2021 označený ako líder pre nástroje enterprise agilného vývoja.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia