sk

V rámci Helpdesk-u pre Orange Slovensko zabezpečujeme viacero oblastí. Starostlivosť o koncové zariadenia, riadenie prístupov, komunikáciu s tretími stranami a rozšírený servis pre vybranú skupinu používateľov. Zabezpečujeme objednávky potrebného hardvéru a softvéru, ich evidenciu, inštaláciu, riešenie servisných požiadaviek a vyradenie hardvéru. Denne spracovávame a riešime v priemere 52 požiadaviek používateľov z Orange Slovensko. Čiže každých desať minút zaznamenáme v našom call centre novú požiadavku. Okrem Helpdesk-u poskytuje TEMPEST spoločnosti Orange Slovensko aj ďalšie služby, súvisiace prevažne so softvérovým vývojom, IT infraštruktúrou, riadením dát alebo informačnou bezpečnosťou.

Výsledky prieskumu

Do prieskumu sa zapojilo 356 zamestnancov Orange Slovensko, pričom celkovo je so službami Helpdesk-u v zásade spokojných 94 % opýtaných. Respondenti tým vyjadrili spokojnosť s nasadeným lokálnym tímom, ktorý sa nachádza v lokalitách Orange Slovensko v Bratislave a Banskej Bystrici. 95 % respondentov vyjadrilo spokojnosť s ústretovosťou členov tímu, 95 % s úrovňou odborných znalostí a 94 % časovou odozvou na požiadavky. 

Prieskum spokojnosti v OSK so službou Interný Helpdesk

TEMPEST Helpdesk

V oblasti poskytovania Helpdesk-u má spoločnosť TEMPEST niekoľkoročné skúsenosti. Kľúčovou súčasťou služby je Service desk, ktorý pokrýva najmä príjem, kategorizáciu a evidenciu servisného volania, riešenie problémov na viacerých úrovniach, komunikáciu o priebehu riešenia, akceptáciu a uzavretie servisného volania. Okrem Service desk-u poskytujeme L2 a L3 podporu spolu s eskalačným mechanizmom. Pre zákazníkov predstavuje centrálny kontaktný bod práve Service desk, ktorý je dostupný 24x7 a zastrešuje kompletný životný cyklus servisného volania. Službu Helpdesk poskytujeme viacerým zákazníkom v odvetviach dopravy, výroby alebo vo verejnej správe. TEMPEST používa pre prevádzku a riadenie poskytovaných služieb metodiku ITIL a taktiež postupuje podľa odporúčaní normy ISO/IEC 20000 (časť 1. aj 2.), ako aj normy pre oblasť bezpečnosti ISO 27000-1.

TEMPEST je popredný poskytovateľ IT produktov a služieb s vyše dvadsaťročnou históriou pôsobenia v odvetví informačných technológií.


Poskytovanie interného helpdesku pre Orange SLovenskoZaujíma vás téma outsourcingu? Prečítajte si náš článok o dôvodoch, ktoré hovoria v prospechu outsourcingu IT služieb.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia