sk

Kritériami na získanie statusu boli celkové výnosy za predaj licencií SAP a počet obchodných transakcií s inovatívnymi technológiami. Symbolické ocenenie odovzdala Mária Ďurindová, Partner Business Manager SAP Slovensko, a za TEMPEST ho prevzal Roman Kriško, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti TEMPEST.

Dôkazom vysokej úrovne partnerstva je taktiež certifikát Partner Center of Expertise (PCOE), ktorý nás oprávňuje poskytovať služby prvotnej podpory zákazníkov.

SAP a TEMPEST

Spoločnosť SAP je jeden z najväčších výrobcov softvéru na svete. Riešenia SAP pomáhajú podnikom a organizáciám na celom svete zlepšovať vzťahy so zákazníkmi, rozširovať spoluprácu s partnermi a zefektívňovať dodávateľský reťazec a obchodné operácie.

TEMPEST je najúspešnejším partnerom SAP Slovensko za roky 2013, 2014, 2015 a 2016 a je SAP Silver VAR PartnerEdge partner.

Viac informácií o partnerstvách nájdete na www.tempest.sk/partneri.

Najúspešnejší SAP partner - TEMPEST

TEMPEST je najúspešnejší partner spoločnosti SAP za rok 2016.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia