sk

Vzhľadom na medializované informácie o projekte v Národnej diaľničnej spoločnosti v spojitosti s TEMPEST-om poskytujeme verejnosti nasledovné stanovisko:

„Spolupráca s Národnou diaľničnou spoločnosťou vznikla na základe riadneho verejného obstarávania v súlade so zákonom. Informácie o projekte, rovnako ako zmluva, však podliehajú režimu utajenia, preto nemôžeme verejnosti poskytnúť ďalšie detaily. TEMPEST sa už viac ráz podieľal na náročných technologických projektoch s rôznym stupňom utajenia. Zdôrazňujeme, že naša spoločnosť je plne súčinná pri šetrení a komunikácii s príslušnými autoritami a spolupracuje v maximálnom rozsahu. Vzhľadom na prebiehajúce úkony nemôžeme nateraz verejnosti poskytnúť viac informácií.“

ĎAKUJEME za porozumenie.

Kontakt pre médiá: info@tempest.sk

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia