sk

Klientom ponúkame možnosť integrácie zavedených systémov manažérstva do jedného celku.

Našim zákazníkom okrem zavádzania systémov a zabezpečenia ich prípravy na certifikáciu poskytujeme aj služby v oblasti optimalizácie už zavedených systémov a podporu pri ich údržbe, realizáciu nezávislých auditov, zabezpečujeme súlad s požiadavkami noriem a realizáciu školení. Vyššie uvedené služby dopĺňa aj implementácia nástrojov na podporu jednotlivých systémov manažérstva. 

Medzi hlavné oblasti zvyšovania efektívnosti a riadenia procesov patria

  • zavádzanie Systému manažérstva kvality (EN ISO 9001)
  • zavádzanie Systému environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001)
  • zavádzanie Systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO/IEC 27001)
  • zavádzanie Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001)
  • zavádzanie Systému manažérstva pre riadenie IT služieb (ISO/IEC 20000) 

Systém manažérstva kvality   Systém enviromentálneho manažérstva   Systém manažérstva informačnej bezpečnosti   Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   Systém manažérstva pre riadenie IT služieb

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia