sk

Prečo TEMPEST a bezpečnostné systémy

TEMPEST má dlhoročné skúsenosti s tradičnými IT a dokáže svety fyzickej a informačnej bezpečnosti prepojiť. To zákazníkom okrem efektivity prináša pridanú hodnotu vo forme väčšej integrity dát, využiteľnosti informácií alebo súladu s legislatívou i normami. V spojitosti s unikátnymi kompetenciami nielen v oblasti IT infraštruktúr dokážeme integrovať, prevádzkovať a rozvíjať bezpečnostné systémy a ich súčasti aj s ohľadom na zálohovanie, archiváciu, ukladanie alebo analýzu dát.

STIAHNUŤ PDF KONTAKTUJTE NÁS


Spoločnosť TEMPEST a.s. sa ako jedna z prvých IT firiem na Slovensku stala držiteľom najvyššieho stupňa certifikácie SCCP. Jedná sa o štandard určený pre dodávateľov poskytujúcich technologické i technické služby
v prostrediach s výskytom vyššieho bezpečnostného rizika.

Realizujeme risk assessment objektu alebo priestoru, navrhujeme a implementujeme riešenia na mieru
a zabezpečujeme údržbu, servis i revíziu technológií po dobu trvania kontraktu. Vzhľadom na dlhoročnú
skúsenosť s aplikačnou, analytickou a sieťovou bezpečnosťou i s ochranou priemyselných sietí (resp. SCADA)
je TEMPEST unikátny strategický partner pre ochranu vášho podnikania, činnosti, vlastníctva alebo
investícií.

  1. Elektrické zabezpečovacie systémy
  2. Ochrana perimetra
  3. Kamerové systémy a termokamery
  4. Systémy na kontrolu vstupu
  5. Elektrická a hlasová požiarna signalizácia
  6. Ochrana objektov pred dronmi

1. Elektrické zabezpečovacie systémy

Elektrický zabezpečovací systém je zariadenie slúžiace na detekciu narušenia priestoru či objektu. Pri
narušení bezpečnosti systém zaznamená incident a vyšle varovanie vybraným osobám, či ďalším systémom.
Takéto riešenia tvoria napríklad detektory pohybu alebo vniknutia, ale aj kamerové systémy. Súčasťou môžu
byť aj magnetické detektory sledujúce otvorenie dverí, detektory rozbitia skla, detektory rozpoznávajúce
pohyb človeka v priestore i požiarne detektory a detektory úniku plynu. Takto dokážeme zabezpečiť malé
objekty, ale aj rozsiahle výrobné či vojenské areály alebo letiská.

2. Ochrana perimetra

Podstata ochrany perimetra je detekcia narušiteľa už na hranici objektu a tým jeho včasná eliminácia či
verifikácia napr. kamerovým systémom. V závislosti od veľkosti a charakteru objektu je možné kombinovať
viacero systémov. V praxi pre tento účel slúžia viaceré komponenty ako pohybové detektory na báze
infračervených a mikrovlnných lúčov, špeciálne laserové detektory, radary, optické vlákna, detektory seizmickej
aktivity, termokamery a kamerové systémy s funkciou analýzy obrazu v reálnom čase.

3. Kamerové systémy a termokamery

Kamerový systém (CCTV) zabezpečuje monitorovanie pohybu osôb, vozidiel ale aj záujmových subjektov
alebo objektov. V prípade zabezpečenia rozsiahlejších objektov dokážeme kamerový systém kombinovať
s perimetrickým detekčným systémom. V súvislosti so vzniknutou pandémiou sme túto časť portfólia rozšírili
o kamery, ktoré dokážu bezkontaktne merať telesnú teplotu osôb pri vstupe do chráneného priestoru,
detegovať tváre i prekrytie tváre. Špeciálny systém tvoria osobné kamery využívané pracovníkmi, ktorí vstupujú
do vyhradených priestorov (údržba plynovodu, ropovodu, jadrovej elektrárne a pod.). Kamera podporuje
funkciu online snímania obrazu a i stavu náhlej nevoľnosti a spadnutia osoby na zem. Informácie sú
posielané na operačné stredisko.

4. Systémy na kontrolu vstupu

Systém kontroly vstupu alebo prístupový systém plní funkciu kontroly prístupu osôb do vybraných priestorov
vo vybranom čase. Býva väčšinou súčasťou elektronických zabezpečovacích systémov, ale je ho možné
vybudovať aj ako plne autonómny systém vo forme elektronickej a mechanickej zábrany. Systém pozostáva
z riadiacej jednotky, jednotlivých autorizačných prvkov a identifikátorov. Identifikácia osôb prebieha prostredníctvom identifikačných médií (bezkontaktné karty, prívesky alebo kľúčenky), biometrickej identifikácie
(odtlačky prstov alebo sken očnej sietnice) prípadne zadaním číselnej kombinácie.

5. Elektrická a hlasová požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia je požiarno-technologické zariadenie, ktoré slúži na včasnú detekciu vznikajúceho
požiaru. Pri identifikácii príznakov požiaru zabezpečí elektrická požiarna signalizácia akustické
a optické varovanie, prípadne aktivuje ďalšie zariadenia na likvidáciu požiaru. Okrem požiaru dokáže systém
identifikovať aj horľavé, výbušné a jedovaté plyny. Hlasová signalizácia požiaru je zariadenie, ktoré
slúži na včasnú evakuáciu osôb z objektu pri vznikajúcom nebezpečenstve prostredníctvom hlasových
evakuačných správ. Hlasová signalizácia je prepojená s elektrickou požiarnou signalizáciou.

6. Ochrana objektov pred dronmi

Antidronová ochrana objektov je riešenie zabezpečujúce ochranu objektov pred bezpilotnými lietadlami
(dronmi). Dokážeme zabezpečiť návrh koncepcie riešenia, konzultácie, ako aj samotnú realizáciu, zaškolenie
a následnú správu systému. Systém ochrany objektov pred dronmi funguje v pásme s nízkym výkonom, ktorý
je neškodný pre ľudský organizmus. Systém neovplyvňujú poveternostné, svetelné alebo hlukové vplyvy.


Výrobcovia


CCTV – Aver, Complus, Canon, Dahua, Avigilon, AXIS, Hikvision, CNB, Fujinon, Sony, Mobotix, Simple
Zabezpečovacie systémy – Paradox, Jablotron, ATS, Satel, DSC, Avigilon, Dominuss Millennium
Perimeter – Predix, Sorhea, Spotter, Axis, Optex, Takex, Mitech
Kontrola vstupu – Entry, Green Label, Avigilon, Dahua, Tansa, 2N, Easydoor, Comelit
Požiarna ochrana – UTC Fire, Morley, Schrack, Lites, Honeywell, Digisys, Sectro
Nadstavbový monitorovací a ovládací softvér s vizualizáciou a vyššími formami riadenia – Gamanet C4

Pre viac informácií sa prosím obráťte na info@tempest.sk.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia