sk

Spoločnosť sa skladá z technologických divízii, obchodnej divízie, divízie SAP, divízie finančného riadenia a kontrolingu.

Technologické divízie

 

Divízia Services

Poskytuje produkty a služby v oblasti IT infraštruktúry, manažmentu dát a integrácie podnikových aplikácií. Divízia Services plošne pokrýva aj oblasť sieťovej bezpečnosti.

Divízia IT Operations

Divízia IT Operations je zameraná na služby v oblasti prevádzky informačných systémov, outsourcingu a bodyleasingu. Zabezpečuje podporu IT infraštruktúry a poskytuje služby help desku v režime 24 hodín/7 dní v týždni ako centrálneho miesta na nahlasovanie požiadaviek a incidentov zo strany našich zákazníkov.

INdev

Poskytuje komplexné softvérové riešenia s výraznou pridanou hodnotou pre biznis zákazníka. Zameriava sa na vývoj softvéru s využitím širokej škály moderných platforiem a prístupov. Kladie dôraz na budovanie škálovateľných riešení s využitím cloudu a poskytuje riešenia aj pre oblasti ako Big Data, Business Automation, BI/DWH, a tiež digitalizáciu a dlhodobú archiváciu dát. Pri tvorbe riešení sa sústreďuje najmä na obchodný prínos a konečnú pozitívnu skúsenosť používateľa.

NetSec

Zameriava sa na poskytovanie komplexných riešení a konzultačných služieb v oblasti bezpečnosti informácií a informačných systémov. Poskytované služby pokrývajú zavádzanie a prevádzku systémov manažérstva, riadenie bezpečnostných rizík, plánovanie kontinuity činností organizácie a security assessment, ako aj návrh, implementáciu a podporu technologických riešení, ktorých cieľom je ochrana informácií a správa a riadenie používateľov a ich prístupových práv.

Project Management

Divízia projektového manažmentu je skupina profesionálnych, motivovaných projektových manažérov, ktorý pragmaticky aplikujú metodiku projektového riadenia podľa typu a rozsahu projektu a zastrešujú riadenie celého životného cyklu projektov naprieč technologickými divíziami. Divízia PM zastrešuje interné aj externé projekty, procesne pokrýva všetky tímy vrátane dodávateľov a podieľa sa na projektoch na všetkých úrovniach firmy a tým pomáha realizovať obchodnú stratégiu a ciele TEMPEST-u.

Ambit

Špecializuje sa na poskytovanie komplexných riešení, systémovej integrácie a konzultácií v oblastiach procesného riadenia IT, centrálnej správy a prevádzky ICT prostredia. Celkovým zámerom týchto činností je, aby naši zákazníci dokázali zabezpečiť poskytovanie služieb pre svojich interných alebo externých odberateľov na dohodnutej úrovni.

SAP
 

Divízia SAP sa orientuje na implementácie riešení prístupom „na zelenej lúke“, na reimplementácie, medzigeneračné a platformové migrácie na úrovni DB alebo smerom k S4/HANA i prevádzku systémov SAP (ERP, CRM, SRM, BW, PO ...). Navrhujeme tvorbu koncepcií, stratégií a zákazníckych roadmap, poskytujeme procesné a technologické konzultácie. Analyzujeme a realizujeme komplexné riešenia architektúry SAP, vrátane integrácií s produktami tretích strán, zohľadňujúce životné cykly navrhovaných biznis procesov.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia