sk

V TEMPEST-e pracujeme a myslíme ekologicky. 

Naše nové sídlo, Einsteinova Business Center, získalo certifikát BREEAM na úrovni Excellent (výborný), čo je druhé najvyššie hodnotenie kvality a výkonu budov z hľadiska šetrnosti k životnému prostrediu. Ide o jeden z najuznávanejších hodnotiacich systémov vo svete, ktorý posudzuje vplyv budovy na životné prostredie, na kvalitu prostredia vo vnútri a kvalitu služieb správcu nehnuteľnosti pre nájomníkov. Pri výstavbe sa kládol doraz na rôzne oblasti a aspekty s ekologickou váhou ako napríklad:

  • získavanie energie na kúrenie a chladenie prostredníctvom geotermálnych pilót,
  • Heat Recovery systém chladenia a kúrenia so spätným získavaním energie,
  • diaľkovo ovládané exteriérové žalúzie napojené na meteo stanice a velín budovy.

Počas metódy BREEAM sa namerané výkony porovnávajú so zavedenými ukazovateľmi a podľa výsledkov sa hodnotí projekt, normy stavby, konštrukcia a využitie budovy. Skúma sa mnoho kategórii a kritérií od energií po ekológiu, vrátane aspektov týkajúcich sa využitia energií a vody, vnútorného prostredia (zdravého a v dobrom stave), znečistenia, dopravy, materiálov, odpadov, ekológie a riadiacich procesov.

Pri výstavbe boli použité iba certifikované materiály, bez obsahu škodlivých látok. Hlavný dodávatelia museli mať certifikát Environmentálne manažérstvo podľa ISO 14001.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia