sk

Konferencia Elektronické schránky

Témy konferencie:

  • povinnosti orgánov verejnej moci a právnických osôb vo vzájomnej elektronickej komunikácii,
  • odporúčania pri integrácii komunikácie s orgánmi verejnej moci s internými procesmi firiem a organizácií,
  • elektronické schránky dnes a ich blízka budúcnosť, nové plánované služby a vylepšenia pre občana, podnikateľa, právnické osoby alebo verejnú správu,
  • opis spôsobu práce u zákazníka pred nasadením TEMPEST eOffice, priebeh implementácie, prechod do produkcie, ciele a výsledky konkrétneho projektu,
  • charakteristika optimálneho riešenia, praktické ukážky, rozhodujúce faktory pri výbere nového riešenia.

Program konferencie

08:00 - 08:50 Registrácia
 
08:50 - 09:00 Otvorenie konferencie
 
09:00 - 10:00 Elektronické dokumenty v praxi a súčasná legislatíva v oblasti registratúry
Mária Mrižová
| Ministerstvo vnútra SR
 
 

Legislatívny rámec, dôležité pojmy a vymedzenia. Výkon verejnej moci elektronicky, elektronická komunikácia a doručovanie. Povinnosti orgánov verejnej moci a právnických osôb. Analýza pri zavedení elektronickej komunikácie cez ÚPVS, výstupy a odporúčania. Manipulácia s e-podaniami a s e-vybavením. Elektronické spisy ako súčasť registratúry.

 
10:05 - 10:35 Stratégia a pohľad štátu na elektronické schránky
Rastislav Pavlík
| NASES
 
 

Elektronické schránky dnes a ich blízka budúcnosť. Nové plánované služby a vylepšenia pre občana, podnikateľa, právnické osoby alebo verejnú správu. Otvorenie komunikácie s občanmi, organizáciami a firmami. Vysvetlenie procesu integrácie na ÚPVS z pohľadu orgánov verejnej moci a právnických osôb.

 
10:35 - 10:55 Prestávka
 
10:55 - 11:35 TEMPEST eOffice - "best practice" pri nasadení riešenia týkajúceho sa riadenia dokumentov
Jozef Sládek, Marián Herzog
| TEMPEST, a.s.
 
 

Charakteristika optimálneho riešenia, rozdiely použitia integrovaného riešenia a klasického spôsobu komunikácie pomocou elektronických schránok - praktické ukážky. Dôležité aspekty pri implementácii riešenia, rozhodujúce faktory pri výbere nového riešenia. Opis typického projektu, jeho etapy a zásahy do existujúcich procesov spracovania dokumentov. Čo všetko je potrebné meniť, doplniť a čo tým firma alebo organizácia získa. Odporúčané spôsoby integrácie na existujúce systémy a spôsob prechodu do produkcie a rutinnej prevádzky. Hlavné prínosy nasadenia integrovaného riešenia nielen v oblasti registratúry a komunikácie s orgánmi verejnej moci, ale aj z pohľadu biznisu, obchodu alebo podnikania.

 
11:40 - 12:00 Prípadová štúdia nasadenia konkrétneho riešenia
Milan Vlček
| Národná banka Slovenska; Marián Herzog | TEMPEST, a.s.
 
 

Moderovaná diskusia o nasadení komplexného riešenia riadenia dokumentov v Národnej banke Slovenska.

 
12:00 - 13:00 Obed

 

Máte záujem zúčastniť sa konferencie? Zaregistrujte sa na www.tempest.sk/reg-eschranky.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia