sk

Aktuálne trendy a informácie k robotizácii, automatizácii a konceptu Industry 4.0  prinášame nielen našim zákazníkom, ale aj študentom fakulty MTF STU.  Pre študentov pripravujeme inšpiratívne a odborné témy, podporujeme ich v štúdiu technologických odborov, ktoré sú kľúčové pri budúcom vývoji a smerovaní pracovných oblastí, v ktorých nájdu uplatnenie.


Spoločnosť TEMPEST dlhodobo spolupracuje s ústavom informatiky a vedie študentov, ktorí pracujú na svojich diplomových projektoch.  Ide o projekty postavené na reálnych technológiách, zbere dát vo firmách, kde študenti prichádzajú k zručnostiam a vedomostiam priamo z praxe.  Väčšina následne nájde uplatnenie priamo v spoločnostiach, kde na projekte pracovali.

Jeden z našich technologických konzultantov a absolvent fakulty Ing. Vladimír Šurka, PhD., prijal pozvanie do rozhovoru pre Podcast MTF STU, v ktorom sa študenti môžu dozvedieť napr. čo získal počas štúdia informatiky a automatizácie, ako sa dostal z pozície čerstvého absolventa až na jeho terajšiu pozíciu a tiež to, aké vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia využíva aj v praxi a do akej miery je štúdium prepojené s praxou. Ako môže spoločnosť  TEMPEST, a. s. pomôcť s diplomovou prácou a oveľa viac sa dozviete v epizóde podcastu, ktorý si môžete vypočuť nižšie.

Vypočujte si podcast s technologickým konzultantom TEMPEST-u Ing. Vladimírom Šurkom, PhD.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia