sk

PCA je integrovaný infraštruktúrny systém vytvorený na efektívnu, bezpečnú a automatizovanú prevádzku a na rôzne typy záťaže. Ide o komplexný ucelený systém obsahujúci výpočtové kapacity, úložný priestor, sieťovú prepojovaciu infraštruktúru a moderné nástroje na manažment a monitoring prostredia. Systém je možné podľa potrieb postupne rozširovať.

Ide o produkty spoločnosti Oracle z portfólia Oracle Enginnered Systems, ktoré budú tvoriť základ nového komunitného cloudu pre prevádzku Ústredného portálu verejnej správy – Slovensko.sk.


"Portál slovensko.sk, ktorý na elektronickú komunikáciu so štátom využívajú státisíce podnikateľov a desaťtisíce občanov, je prevádzkovaný na zastaranej technologickej infraštruktúre, ktorá v mnohých prípadoch už nie je podporovaná ani jej výrobcami. Po prevzatí zodpovednosti za prevádzku portálu v roku 2020 sme pripravili akčný plán zameraný na obnovu celého riešenia. Súčasné vedenie pripravuje obmenu prevádzkovej platformy za menej ako 7,5 milióna eur. Je to ďalší dôkaz, že štátne IT možno spravovať profesionálne, efektívne a bezkorupčne, tak, aby slúžilo v prvom rade občanom," uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.


Oracle PCA (Private Cloud Appliance) je:

  • predpripravené hardvérové a softvérové zariadenie s multitenatným prístupom v jednom racku
  • konvergované zariadenie agregujúce výpočtovú, úložnú, sieťovo-komunikačnú a manažovaciu infraštruktúru
  • škálovateľný systém pre nasadenie a správu aplikácií  na rôznych operačných systémoch, pričom využíva rozhrania API Oracle Cloud Infrastructure (OCI)
  • kontajnerová platforma umožňujúca vyvíjať a prevádzkovať kubernetes ready aplikácie formou „infrastructure-as-code“
  • flexibilné riešenie pre beh IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platforma as a Service) a SaaS (Software as a Service) nad infraštruktúrou
  • kompatibilné s Oracle Trusted Partititioning  požiadavkami prevádzky Oracle produktov vo virtualizovaných prostrediach
  • je základom pre vytvárenie Cloud@Customer on-prem prístupov prevádzky

Detailnejší technický pohľad na hardvérové a softvérové komponenty Oracle PCA X9-2 vyzerá nasledovne:

Po fyzickej inštalácií zariadení v dátových centrách bude prebiehať integrácia do zákazníckeho prostredia (inicializácia, konfigurácia), neskôr analýza a migrácia príslušných požadovaných záťaži.


TEMPEST je popredný poskytovateľ IT služieb s 30 ročnou históriou. V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

KONTAKTOVAŤ

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia