sk

Presťahovali sme sa od Galvaniho k Einsteinovi...

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná, dodacia a korešpondenčná adresa: 

TEMPEST a.s.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Spoločnosť TEMPEST a.s. mení s platnosťou od 1. januára 2019 sídlo spoločnosti. Rovnako dochádza aj k zmene fakturačných údajov. Týmto sa završuje proces sťahovania spoločnosti TEMPEST a všetky kontaktné údaje sa upravujú na jednotnú adresu.

Ostatné kontaktné údaje ako napr. telefónne čísla, web, e-mail, zostávajú bez zmeny. Einsteinova Business Center sa stáva novým kontaktným miestom pre operácie medzi zákazníkmi, obchodnými partnermi a spoločnosťou.

Zmena adresy prevádzky

V súvislosti so zmenou adresy sídla vyplýva našim klientom, obchodným partnerom a dodávateľom zmena fakturačnej, dodacej a korešpondenčnej adresy. Okrem toho nevznikajú žiadne ďalšie administratívne činnosti. Ostatné kontaktné údaje, ako napr. telefónne čísla, či web zostávajú bez zmeny.

Zmena adresy prevádzky

Nezmenené údaje pre spoločnosť TEMPEST a.s:

IČO: 31326650
DIČ: 2020327716
IČ DPH: SK2020327716
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3771/B.

Zmena adresy prevádzkyZmena adresy prevádzky

Ostatné kontaktné údaje (nezmenené):
 

Web spoločnosti:
https://www.tempest.sk/

Tel: +421 (2) 502 67 111

Informácie a otázky:
info@tempest.sk

Obchodné záležitosti:
obchod@tempest.sk

Viac informácií nájdete na https://www.tempest.sk/. V prípade otázok, resp. nejasností nás môžete kontaktovať na info@tempest.sk, alebo na nezmenenom telefónom čísle: +421 (2) 502 67 111.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia