sk

 


Problémy súvisiace s GDPR? Koho sa nové nariadenie GDPR týka? Riešenie novej legislatívy.

Čo GDPR ovplyvňuje:

Vplyv GDPR na ľudské zdroje Vplyv GDPR na procesy v spoločnosti Vplyv GDPR na technológie Vplyv GDPR na dáta

Hlavné zmeny súvisiace s GDPR:

  • nariadenie zavádza nové opatrenia a pojmy - pseudonymizácia, profilovanie, genetický údaj, skupina podnikov a pod.,
  • ďalšie údaje budú považované za osobné za istých okolností - IP adresy, cookies, RFID, e-mailové adresy, lokalizačné údaje a pod.,
  • bude možné napadnúť rozhodnutie spoločnosti vykonané na základe osobných údajov (napr. kategorizácia zákazníka na základe príjmu, pohlavia, lokalizácie a pod.),
  • zavádza osobitnú ochranu osobných údajov detí,
  • rozširuje povinnosti a zodpovednosti sprostredkovateľov,
  • zavádza nové oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej správy (napríklad voči dozornému orgánu do 72 hodín),
  • upravuje právo na prenosnosť osobných údajov,
  • zavádza právo byť informovaný o všetkých osobných údajoch spracúvaných u prevádzkovateľa,
  • zavádza právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
  • zavádza právo na zabudnutie - právo na vymazanie osobných údajov.

Potrebujete pomôcť so zosúladením sa s GDPR? Kontaktujte nás.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia