sk

Dynatrace | Ďalšie informácie

1. Kontakt:

Vo formáte (+xxxxxxxxxxxx)

2. UPOZORNENIE (V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás prosíme o vyjadrenie svojho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom informovania o podujatiach, novinkách, poskytovaných produktoch a službách, získaných kompetenciách, partnerstvách, za účelom vykonávania prieskumov a rozvíjania ďalších obchodných aktivít. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Súhlas oprávňuje spoločnosť TEMPEST a.s. spracúvať Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom po dobu 3 rokov od nasledujúceho roku, kedy bol súhlas poskytnutý. V prípade neposkytnutia súhlasu, Vám bohužiaľ, nebudeme môcť umožniť nasledovnú akciu, ktorá je viazaná k tomuto formuláru. Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v sekcii O spoločnosti / právne informácie.)

* povinná položka
Nasledujúce položky ste nevyplnili správne:
Pri odoslaní dotazníka nastala neočakávaná chyba. Skúste prosím ešte raz.
Pozor: zadaná e-mailová adresa už bola použitá.


Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Na Váš e-mail bol odoslaný link na stiahnutie PDF súborov s informáciami o technológii Dynatrace.


copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia