sk

V dnešnej dobe sú aplikácie integrované z rôznych systémov a transakcia pri spracovaní často prechádza cez desiatky technologických komponentov, modulov a volaní.

Navyše pri nasadení modernej architektúry postavenej na micro services a kontajneroch, v prostredí hybridných cloudov sa infraštruktúra dynamicky mení podľa aktuálnych potrieb a je preto veľmi zložité monitorovať a spravovať aplikácie tradičným prístupom a tradičnými nástrojmi.

Riešenie Dynatrace umožňuje komplexne monitorovať všetky transakcie prebiehajúce v rozsiahlych informačných systémoch, nájsť problémové miesta, automaticky zistiť príčiny problémov a identifikovať ktoré služby a používatelia sú nimi afektovaní. Následne napomáha zrýchliť realizáciu zmien potrebných na odstránenie problémov, úpravu aplikácií a optimalizáciu aplikačnej infraštruktúry organizácií.

O svojich praktických skúsenostiach z nasadením technológie Dynatrace a dosiahnutých  prínosoch sa s účastníkmi vo svojich prezentáciách podelili naši zákazníci. Na príkladoch zo spoločností O2 Slovakia, Volkswagen Slovensko a Tatra banka sme vysvetlili, ako vyhodnotiť milióny interakcií medzi užívateľmi, rozhraniami i databázami a nájsť medzi nimi tie, ktoré zlyhávajú. Aj výsledky našich zákazníkov poukazujú na výrazné zlepšenie a zefektívnenie IT prevádzky, postupný prechod z reaktívneho na proaktívny prístup a zlepšenie používateľskej skúsenosti  s aplikáciami.

Účastníci workshopu si tiež mohli „live“ otestovať riešenie aplikačného monitoringu Dynatrace na kúpe zájazdu vo virtuálnej cestovnej kancelárii. Údaje sme pozbierali a následne ukázali, akým spôsobom je možné sledovať a vyhodnocovať  priebeh jednotlivých transakcií.

„TEMPEST má viac ako dvadsaťročné skúsenosti  v oblasti monitorovania a riadenia digitálnych služieb a nástroje od spoločnosti Dynatrace dokážu zabezpečiť rýchle odozvy aplikácií zložených z rôznych dynamicky sa meniacich komponentov. Minimálna prevádzková réžia, automatizovaná  inštalácia, viditeľnosť kompletných tokov údajov end-to-end aj v hybridných cloud či kontajnerových prostrediach, dáta hodnoverne interpretované umelou inteligenciou v kontexte všetkých transakcií, to všetko dokážeme dnes našim zákazníkom poskytnúť a pomôcť im zlepšiť vývoj, nasadenie aj prevádzku ich elektronických služieb,“ vysvetľuje Roman Roštár, Business Development Director spoločnosti TEMPEST. 

„V TEMPEST-e máme skupinu špičkových konzultantov na problematiku aplikačného monitoringu od spoločnosti Dynatrace, vrátane troch expertov s  certifikátom Dynatrace Professional, ktorých je v Európe len okolo  tridsať,“ dodáva.

Viac o možnostiach a uvedených technológiách nájdete na www.tempest.sk/dynatrace.


O spoločnosti Dynatrace

Dynatrace poskytuje softvérovú inteligenciu na zjednodušenie zložitosti podnikových dátových centier a na urýchlenie digitálnej transformácie. Vďaka umelej inteligencii a automatizácii poskytuje nielen údaje, ale aj odpovede o výkonnosti aplikácií, základnej infraštruktúre a skúsenostiach všetkých používateľov. Preto veľa z enterprise spoločností na celom svete dôveruje riešeniu spoločnosti Dynatrace, ktoré im pomáha modernizovať a automatizovať podnikové operácie, rýchlejšie nasadiť aplikácie a poskytovať zákazníkom bezkonkurenčné digitálne zážitky. Viac o spoločnosti Dynatrace na www.dynatrace.com.

O spoločnosti TEMPEST

TEMPEST je nezávislý systémový integrátor so silným technologickým zameraním a viac ako 20 ročnými skúsenosťami nielen v oblasti monitoringu a manažmentu digitálnych služieb. Pokrývame širokú škálu zákazníckych riešení a spolupracujeme so širokým spektrom popredných IT výrobcov. V našich radoch máme konzultantov s rozsiahlymi znalosťami a skúsenosťami z  projektov nasadzovania aplikačného monitoringu, optimalizácie výkonu aplikácií a digital experience používateľov. Traja z nich disponujú certifikáciou Dynatrace Professional, ktorú v súčasnosti získalo  v Európe len okolo  30 špecialistov.  Viac o spoločnosti TEMPEST na www.tempest.sk.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia