sk
  • BYOD / BYOA
  • Enterprise Mobility (mobile office, mobile BI, mobile CRM)


Mobilita sa javí ako jedna z kľúčových technologických priorít pre rast podnikania. Rovnako efektivita, produktivita práce a motivácia núti IT oddelenia pripájať k firemným aplikáciám a dátam súkromné notebooky, smartfóny, tablety alebo iné zariadenia. Mobilný prístup k firemným informačným zdrojom umožňuje rýchly a individuálny prístup k zákazníkovi. Mobilné riešenia zobrazujú informácie prispôsobené konkrétnym používateľským rolám, čo umožňuje zobrazovať informácie prispôsobené pohľadu manažéra, obchodníka, finančníka alebo IT špecialistu.

Z pohľadu architektúry je podniková mobilita ovplyvnená infraštruktúrou, aplikáciami a zavedenými postupmi. Riešenia spravidla využívajú existujúcu backendovú infraštruktúru a zdroje. Riešenia zvyčajne pozostávajú z middleware-u , ktorý integruje viaceré heterogénne systémy zákazníka. Súčasťou sú nástroje na riadenie prístupu, identít, nástroje na vynútenie bezpečnosti na konkrétnych typoch alebo u konkrétnych vlastníkov mobilných zariadení a aplikácie, ktoré interpretujú želané informácie rôznym cieľovým skupinám rôznym spôsobom.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia