sk
  • Content & Workflow Management
  • e-shopy
  • CRM
  • SAP


Automatizácia biznisu spočíva v analyzovaní, spracovávaní, dokumentovaní a optimalizovaní konkrétnych (nielen) obchodných úloh a činností. V rámci tejto problematiky navrhujeme tvorbu koncepcií, stratégií a zákazníckych roadmap a poskytujeme procesné a technologické konzultácie. Analyzujeme a realizujeme komplexné riešenia architektúry SAP, vrátane integrácií s produktmi tretích strán a zohľadňujúce životné cykly navrhovaných biznis procesov. Dobre navrhnutý a efektívny biznis proces vytvorí väzbu od zákazníka cez vstupy od zapojených subjektov až po finálnu službu alebo produkt. Automatizácia biznis procesov zlepší presnosť informácií potrebných na spracovanie čiastkových úloh, zrýchli a potvrdí spoľahlivosť všetkých akcií smerom k zákazníkovi. Z pohľadu architektúry ide o technológie a prístupy pokrývajúce digitalizáciu a spracovanie vstupov, infraštruktúru pre aplikácie, uskladnenie dát a nasadenie nástrojov na riadenie obsahu či workflow. Rovnako môže byť výsledkom nasadenie portálu na predaj produktov či služieb alebo rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi. Riešenia sa môžu prevádzkovať v prostredí verejného, privátneho alebo hybridného cloudu. Samozrejmosťou je poskytnutie mobilného prístupu.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia