sk
  • Business Intelligence
  • manažérske informačné systémy / reporting
  • BigData

Biznis analytika zahŕňa konzultácie, technológie, aplikácie a procesy súvisiace s prehľadmi o výkonnosti biznisu. Analýza biznis informácií pomáha vytvoriť nové pohľady, súvislosti a pochopiť zmeny trendov vášho biznisu v reálnom čase. Biznis analytika využíva na podporu rozhodovania veľké množstvo dát, štatistické a kvantitatívne analýzy i prediktívne modelovanie. Korelácia údajov z viacerých štruktúrovaných i neštruktúrovaných dát alebo zdrojov vám prinesie odpovede na otázky, čo sa deje a prečo sa to deje.

Z pohľadu architektúry pokrýva biznis analytika IT infraštruktúru prispôsobenú požiadavkám na rýchlosť spracovania a interpretáciu údajov. Súčasťou riešení je middleware, ktorý zabezpečuje integráciu všetkých dotknutých systémov a prípravu na spracovanie a riadenie toku dát. V aplikačnej rovine používatelia pracujú s nástrojmi, ktoré prispôsobujeme konkrétnemu biznisu a technologickým preferenciám zákazníka. Riešenie môže byť rozšírené aj o mobilný prístup k službe.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia