sk
  • Business Intelligence
  • manažérske informačné systémy / reporting
  • BigData


Biznis analytika zahŕňa konzultácie, technológie, aplikácie a procesy súvisiace s prehľadmi o výkonnosti biznisu. Analýza biznis informácií pomáha vytvoriť nové pohľady a súvislosti a tiež pochopiť zmeny trendov vášho biznisu v reálnom čase. Biznis analytika využíva na podporu rozhodovania veľ ké množstvo dát, štatistické a kvantitatívne analýzy, prediktívne modelovanie a umelú inteligenciu. Spájanie údajov z viacerých štruktúrovaných i neštruktúrovaných dát a zdrojov prináša odpovede na otázky, čo sa deje a prečo sa to deje.

Z pohľadu architektúry pokrýva biznis analytika IT infraštruktúru prispôsobenú požiadavkám na rýchlosť spracovania a interpretáciu údajov zväčša veľkého množstav dát. Súčasťou takýchto riešení je middleware, ktorý zabezpečuje integráciu všetkých dotknutých systémov a prípravu na spracovanie a riadenie toku dát. V aplikačnej rovine pracujú používatelia s nástrojmi, ktoré prispôsobujeme konkrétnemu biznisu a technologickým preferenciám zákazníka. Ďalšiu ešte výraznejšiu pridanú hodnotu prinášajú rozšírenia o prediktívne algoritmy a umelú inteligenciu.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia