sk

Oproti minuloročnému prieskumu sme sa zlepšili v takmer všetkých oblastiach. Celková spokojnosť s HelpDeskom stúpla o dve percentá na 96,4 %. Viac detailných informácií nájdete v infografike:

Infografika: Prieskum v spoločnosti Orange Slovensko s poskytovaním služby Interný HelpDesk

Interný HelpDesk pre Orange Slovensko

V rámci HelpDesk-u pre Orange Slovensko zabezpečujeme viacero oblastí. Starostlivosť o koncové zariadenia, riadenie prístupov, komunikáciu s tretími stranami a rozšírený servis pre vybranú skupinu používateľov. Zabezpečujeme objednávky potrebného hardvéru a softvéru, ich evidenciu, inštaláciu, riešenie servisných požiadaviek a vyradenie hardvéru. V minulom roku sme denne spracovávali a riešili v priemere 40 požiadaviek používateľov. Čiže každých osemnásť minút zaznamenáme v našom call centre novú požiadavku. Okrem HelpDesk-u poskytuje TEMPEST spoločnosti Orange Slovensko aj ďalšie služby, súvisiace prevažne so softvérovým vývojom, IT infraštruktúrou, riadením dát alebo informačnou bezpečnosťou.

TEMPEST Helpdesk

V oblasti poskytovania HelpDesk-u má spoločnosť TEMPEST niekoľkoročné skúsenosti. Kľúčovou súčasťou služby je Service desk, ktorý pokrýva najmä príjem, kategorizáciu a evidenciu servisného volania, riešenie problémov na viacerých úrovniach, komunikáciu o priebehu riešenia, akceptáciu a uzavretie servisného volania. Okrem Service desk-u poskytujeme L2 a L3 podporu spolu s eskalačným mechanizmom. Pre zákazníkov predstavuje centrálny kontaktný bod práve Service desk, ktorý je dostupný 24x7 a zastrešuje kompletný životný cyklus servisného volania. Službu Helpdesk poskytujeme viacerým zákazníkom v odvetviach dopravy, výroby alebo vo verejnej správe. TEMPEST používa pre prevádzku a riadenie poskytovaných služieb metodiku ITIL a taktiež postupuje podľa odporúčaní normy ISO/IEC 20000 (časť 1. aj 2.), ako aj normy pre oblasť bezpečnosti ISO 27000-1.

TEMPEST je popredný poskytovateľ IT produktov a služieb s vyše dvadsaťpäťročnou históriou pôsobenia v odvetví informačných technológií.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia