sk
 • SIEM (Security Incident and Event Management)

  Prečo je potrebný Security Incident and Event Management a ktoré biznis riziká znižuje?
  Súčasné siete a informačné systémy sú komplexnejšie a rizikovejšie ako kedykoľvek predtým. Technológie, ktoré ich monitorujú generujú početné záznamy z množstva zariadení. Ich aktívne sledovanie a vyhodnocovanie údajov sú stále zložitejšie. Súčasne, prínos takýchto výstupov je mnohokrát diskutabilný. Určite je nevyhnutné, aby organizácie, ktoré sa snažia ochrániť svoje informácie i údaje klientov nepretržite monitorovali svoju bezpečnosť a výsledky boli prínosné aj pre biznis. V našom technologickom prehľade predstavujeme systém SIEM v réžii TEMPEST-u, ktorý takéto služby ponúka.

 • Aplikačný monitoring s umelou inteligenciou - Dynatrace

  TEMPEST je jedna z mála spoločností, ktorej sa podarilo získať certifikát na technológiu Dynatrace.
  Dynatrace je podľa prieskumu spoločnosti Gartner jeden z najlepších výrobcov softvéru pre oblasť riadenia výkonnosti aplikácií - Application Performance Management (APM). Technológia je určená zákazníkom, ktorých biznis je vysoko závislý na spoľahlivej prevádzke IT aplikácií.

 • TEMPEST eOffice

  Mobilná verzia, integrácia so službami Slovenskej pošty, spracovanie formulárov ÚPVS
  Uplynulý rok bol pre mnohých z nás iste jedným z najnáročnejších. Celosvetová pandémia zasiahla výrazne nie len do našich osobných životov, ale aj v profesijnej oblasti sme boli nútení sa rýchlo adaptovať na novovzniknutú situáciu a ešte viac ako kedykoľvek predtým sme boli nútení preniesť naše pracovné povinnosti do online sveta.

  Aj my v TEMPEST-e si plne uvedomujeme náročnosť situácie, v ktorej sa nachádzajú naši zákazníci a preto sme radi, že Vám môžeme predstaviť zmeny v systéme eOffice, ktoré pevne veríme Vám pomôžu ešte viac zefektívniť prácu v našom systéme.

 • Prípadová štúdia: O2SK Dynatrace

  Na základe úspešne zrealizovaného proof of concept projektu v roku 2018 sa O2SK rozhodlo zakúpiť licencie na produkt Dynatrace.
  Tím spoločnosti TEMPEST zrealizoval implementáciu riešenia na novom O2SK Portál prostredí. Projekt bol zrealizovaný priebežne v rámci roku 2019.

 • Konferencia HN - Bezpečnosť nie je samozrejmosť

  Aké vízie má Ministerstvo obrany SR a aké hybridné hrozby na nás číhajú?

  TEMPEST spolu so spoločnosťou Check Point je hlavným partnerom konferencie, ktorá sa uskutoční:

  21.09.2021 v Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave, pod záštitou Ministerstva obrany SR.

 • TEMPEST Hotspot: Dynatrace - inteligencia pre Váš software

  Odborný workshop 22. júna 2021 od 8:30 v Bratislave
  Ako prežiť vo svete kde používatelia vyžadujú čoraz rýchlejší prístup k novým službám a technológiám, netolerujú čakanie a rýchlo odchádzajú ku konkurencii v prípade negatívnych zážitkov? Ako zabezpečiť rýchle odozvy aplikácií často zložených z rôznych dynamicky sa meniacich komponentov?

  Na tieto a mnohé podobné otázky ponúkneme odpovede a inšpirácie vo forme prezentácií, interakcií a diskusií na našom workshope TEMPEST Hotspot: Dynatrace - inteligencia pre Váš software.

 • TEMPEST významne posilňuje v oblasti Microsoft-u

  Spoločnosť TEMPEST získala unikátnu kombináciu Microsoft Gold kompetencií.
  Ako prvá spoločnosť na Slovensku disponujeme takouto množinou znalostí, ktoré pokrývajú Microsoft aplikácie, infraštruktúru, dáta a umelú inteligenciu alebo Workplace a bezpečnosť. Pre dosiahnutie úrovne GOLD bolo potrebné splniť náročné certifikácie a preukázať odborné znalosti v rôznych biznis a technologických oblastiach. Tento úspech je dôkazom, že zákazníkom v uvedených oblastiach dokážeme poskytnúť vysokú pridanú hodnotu.