sk
 • GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

  Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov zavádza nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti, s ktorými sa musia dotknuté spoločnosti zosúladiť najneskôr 25. 5. 2018.
  Zavedenie nových povinností môže trvať mesiace, ale aj roky. S TEMPEST-om bude váš biznis pripravený, navyše znížime riziká vášho podnikania a zoptimalizujeme náklady.

 • Trhový prieskum medzi slovenskými IT odborníkmi

  Pozrite si výsledky prieskumu zameraného na zmapovanie slovenského IT trhu
  Prieskum spoločnosti TEMPEST sme realizovali na prelome marca a apríla roka 2017. Z 600 oslovených poskytlo svoj názor 200 klientov. Prieskum sme realizovali on-line v kombinácii s telefonickými rozhovormi.

 • Slovensko zavádza elektronické dátové schránky

  Ste pripravení na elektronickú komunikáciu so štátom?
  Novinka sa týka všetkých právnických osôb.
  Výnimkou sú neziskové organizácie a občianske združenia.
  Elektronická schránka umožní elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. Ale platí to aj opačne.

 • Mobilná aplikácia Pomoc na diaľnici

  Pre nášho zákazníka, Národnú diaľničnú spoločnosť, sme minulý rok vytvorili mobilnú aplikáciu Pomoc na diaľnici.
  Aplikácia, ktorá slúži motoristom jazdiacim po diaľniciach a rýchlostných cestách na Slovensku, je dostupná od apríla 2016. Mobilnú aplikáciu Pomoc na diaľnici aktívne využíva cez 10 000 používateľov a je médiami hodnotená ako jedna z najlepších vo verejnej správe.

 • TEMPEST, Jan Kraus a hostia 2017

  Pravidelná talk show TEMPEST, Jan Kraus a hostia sa tentokrát presunula do priestorov Starej tržnice v Bratislave.
  V kresle Jana Krausa si tento rok naši zákazníci a obchodní partneri mohli pozrieť Mareka Ťapáka, Evu Holubovú a Helenu Vondráčkovú.
  Na deviaty ročník talk show sa prišlo zabaviť viac ako 450 hostí.

 • Kybernetický zločin súčasťou vydierania aj politiky

  Jedenástym ročníkom konferencie Judgment Day najviac rezonovali elektronické vydieranie, tzv. ransomware, spolu so stratégiou obrany voči nemu.
  Tri štvrtiny účastníkov konferencie v ankete potvrdili, že najväčším principiálnym problémom informačnej bezpečnosti vo firmách nie sú technológie, ale zamestnanci. Konferenciu zameranú na trendy a vízie v kybernetickej bezpečnosti organizuje spoločnosť TEMPEST.

 • TEMPEST potvrdil vysokú kvalitu podpory produktov SAP

  TEMPEST úspešne absolvoval recertifikačný audit a potvrdil prestížny certifikát SAP Partner Center of Expertise (PCoE).
  Certifikát PCoE je potvrdením, že TEMPEST poskytuje súvisiace služby a podporu v súlade s technickými a procesnými štandardmi SAP. Certifikát umožňuje poskytovať podporu prvej a druhej úrovne pre SAP riešenia v priamom zmluvnom vzťahu so zákazníkom. Spoločností, ktoré sú držiteľom PCoE, je na Slovensku osem.