sk
 • Využitie a bezpečnosť IT sú TOP témami trhu. Cloud zatiaľ nie.

  Trhový prieskum 2014
  Medzi najvyššie priority IT manažérov a špecialistov na Slovensku patrí už tretí rok zvýšenie IT bezpečnosti a zlepšenie využívania vlastných serverových zdrojov. Iba pre 13% respondentov je cloud témou pre najbližšie 2 roky, 40% respondentov cloud v rovnakom období odmieta. Účet na niektorej zo sociálnych sietí má 78% IT manažérov a špecialistov pôsobiacich na Slovensku. Sociálnym sieťam dôveruje tretina z nich.

 • Štúdia: IT a biznis služby sú prepojené v troch štvrtinách firiem na Slovensku

  TEMPEST a HP realizovali prieskum zameraný na riadenie IT služieb a manažment biznis služieb.
  Prieskum bol realizovaný na vzorke viac ako 100 spoločností. TEMPEST vypracoval výslednú štúdiu, na ktorej sa podieľali IT riaditelia, IT manažéri a IT špecialisti pôsobiaci na Slovensku.

 • Riešenie integrovaného systému dlhodobého uchovávania obsahu

  Centrálna Archivačná Platforma (CAP)
  Centrálna archivačná platforma (CAP) je riešenie komplexného integrovaného systému dlhodobého uchovávania, spracovania, ochrany a využitia akéhokoľvek digitálneho obsahu. Umožňuje záznam, zbieranie, archivovanie a ochranu dát, s možnosťou realizácie webharvestingu a webarchivingu.

 • Efektívne ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných informácií

  e-Office: Riadenie podnikových informácií
  Ak organizácia nezabezpečí správu všetkých typov informácií (externých aj interných), ich vyhľadávanie pohltí 30 – 40 % pracovného času zamestnancov (Gartner). Riešenie eOffice pokrýva celú problematiku a požiadavky na efektívne ukladanie a spracovanie predovšetkým neštruktúrovaných informácií uložených v rôznych formách, ako sú dokumenty, e-maily, obrázky, zvukové i obrazové záznamy a v mnohých ďalších formátoch.

 • Využiteľnosť dát pre podporu biznisu je prioritou v dvoch tretinách firiem

  Doba dátová.
  Dve tretiny respondentov prieskumu potvrdili skúmanie využiteľnosti technológií súvisiacich s veľkými dátami vo svojích firmách. Rovnako sa potvrdila vysoká závislosť riadenia biznisu od dát, až v 60% prípadoch. Jedným z poznatkov z prieskumu je aj nedostatok informácií o možnostiach zlepšenia obchodných výsledkov prostredníctvom informačných technológií.

 • Kybernetická bezpečnosť už nie je len o informačných systémoch

  „Útočníci si uvedomujú, že na zariadeniach kľúčových ľudí sú čoraz hodnotnejšie informácie,"
  povedal na konferencii o informačnej bezpečnosti Judgment Day 9 expert na elektronickú kriminalitu, poradca Rady Európy, EÚ, NATO a OSN pre boj proti terorizmu na internete Prof. Dr. Marco Gercke. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 140 IT manažérov a špecialistov, organizovala 6.11.2014 v Bratislave spoločnosť TEMPEST.