sk

Kedy ste sa prvýkrát stretli s pojmom umelá inteligencia a kam sa posunul jej vývoj za posledných 10 rokov?

S umelou inteligenciou som sa zoznámila už ako študentka, pretože bola súčasťou mojej špecializácie na Matematicko-fyzikálnej fakulte. Za týmto pojmom totiž stojí veľa matematiky a abstrakcie. V tom čase išlo hlavne o teoretický základ tejto disciplíny, ktorý je mimochodom známy už niekoľko desaťročí. V praxi sa však dalo niečo „rozumné“ vypočítať až s nástupom skutočne „veľkých dát“ a skutočne výkonných počítačov. Významným krokom vpred bolo využitie grafických kariet a špecializovaného hardvéru. Posledných pár rokov teda znamenalo prechod od teórie k praxi. Aj preto mnohí vnímajú umelú inteligenciu ako nový fenomén.

Aký potenciál  v sebe ukrýva umelá inteligencia a v ktorých oblastiach sa v súčasnosti využíva najviac?

Práve preto, že teória tak dlho čakala na svoje uplatnenie, stále sa veľa experimentuje. Doslova každý deň sa stretnem s novým nápadom, ako umelú inteligenciu využiť. Pravdou však je, že len časť z nich sa dá zrealizovať.  Či už preto, že chýbajú dáta potrebné na „učenie“, alebo jednoducho vďaka tomu, že umelá inteligencia nie je liek na všetko. Je potrebné vedieť, že každý takýto projekt sa šije na mieru. Na konkrétnych dátach, podľa konkrétnych požiadaviek a vždy v tesnej spolupráci s tým, kto bude výsledný produkt využívať. Je preto kľúčové, aby partner, s ktorým sa rozhodnete spolupracovať, mal veľa skúseností, vedel poradiť do čoho sa má alebo nemá zmysel pustiť a samozrejme pomohol s realizáciou a spustením do prevádzky. Ušetrí to čas a peniaze. Napriek opatrnejším začiatkom vnímam potenciál umelej inteligencie ako obrovský a oblastí, kde sa už teraz využíva, stále pribúda. Spomeniem chatboty, ktoré sa už stali bežnou záležitosťou a stále sa zdokonaľujú, videoanalytiku v oblasti bezpečnosti práce, či bezpečnosti na verejných priestranstvách, oblasť diagnostiky a prevencie chorôb, z ekonomických sektorov je to okrem bankovníctva, telekomunikácií, energetiky či verejnej správy napríklad aj poľnohospodárstvo a vďaka dostupnosti rozličných cloudových služieb postavených na umelej inteligencii sa stávajú užívateľmi nielen firmy, ale aj jednotlivci.

Aké postavenie má umelá inteligencia v slovenskom technologickom priemysle a akým spôsobom môže firmám pomôcť k zefektívneniu ich podnikania?

Ak mám porovnať Slovensko s ostatnými krajinami, ktoré mám v teritóriu, môžem povedať, že určite nezaostávame. Z hľadiska vývoja aplikácií máme firmy, ktoré sa etablovali nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu. A stále vznikajú nové. Mnoho našich zákazníkov už umelú inteligenciu používa, a pracuje na nových projektoch. Pomáhame im identifikovať tie, ktoré sú najlepšie monetizovateľné, či ide o vylepšenie a zefektívnenie interných procesov alebo o vytváranie špecializovaných ponúk pre svojich klientov, ktoré potom prispievajú k získaniu konkurenčnej výhody. Skutočný boom nás ešte len čaká, ale nastúpi rýchlo, takže kto chce na lokálnom, ale aj globálnom trhu obstáť, mal by sa umelou inteligenciou vážne zaoberať. Slovensko určite nie je výnimkou.

Podľa Elona Muska je umelá inteligencia väčšou hrozbou ako jadrové zbrane. Aké riziká môže jej rozmach v budúcnosti pre ľudstvo predstavovať?

Určite každá technológia sa dá zneužiť. Nakoniec každý stroj ktorý sa niečo „naučí“, naučí sa to len vďaka človeku, v ktorého rukách je jeho následné využitie alebo, ak chcete, zneužitie. Ale ja som rodený optimista a verím, že umelá inteligencia bude využívaná na dobrý účel.

Ktorý konkrétny projekt založený na umelej inteligencii Vás v poslednom čase najviac zaujal?

Zaujímavý je každý nový projekt. Mám rada tvorivú prácu, mám rada technológiu a mám rada umenie. Projekty, s ktorými sa stretávam majú často všetky tieto atribúty. Ale ak by som mala vybrať jeden konkrétny, ktorý ma zaujal aj prekvapil zároveň, potom by som spomenula projekt, pri ktorom sa odhadovala váha chovných zvierat na základe ich veľkosti získanej z kamerového záznamu. Myšlienka, ktorá stála za týmto projektom bola vylúčiť stres, ktorý zvieratá prežívajú pri procedúre fyzického váženia. Váženie nielenže bolo nepresné, ale malo aj významný vplyv na následný apetít zvierat. Takže ako sa zdá, umelá inteligencia môže spríjemniť život nielen človeku.

Kam smeruje vývoj umelej inteligencie a čo od nej v budúcnosti môžeme očakávať?

Niekedy by som si želala mať možnosť nahliadnuť do budúcnosti, ale žiaľ takto ďaleko sme ešte nepokročili. Za mňa verím, že nás zbaví rutinnej, stereotypnej a nebezpečnej práce. Že nám pomôže lepšie sa rozhodovať a cítiť sa bezpečne. Som presvedčená, že umelá inteligencia jednoducho umožní tvorivejšie využiť tú ľudskú.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia