sk

Aegon

Na základe biznis požiadavky zákazníka došlo k nahradeniu ultratenkých klientov SunRay spoločnosti Oracle, ktorých vývoj a podpora boli ukončené. Na základe pozitívnych skúseností a dlhoročnej tradície v oblasti koncových zariadení, boli zvolené zariadenia Dell-WYSE. Vďaka širokým konfiguračným možnostiam centrálneho manažmentu tenkých klientov sa docielili takmer na 100 % identické vlastnosti výsledného riešenia. Bonusom sú možnosti zapojenia viacerých monitorov, transparentné presmerovanie multimédií pre náročnejšie aplikácie, použitie najnovších štandardov v oblasti konektivity periférií.

Orange Slovensko

V rámci projektu GDPR pre Orange Slovensko, pomohol TEMPEST s vyvinutím systému, ktorý by bol schopný automaticky prehľadať relačné databázy a dáta uložené v BigData prostredí, s cieľom identifikovať výskyt osobných údajov. Ďalej sa integrovali optimálne vyhľadávacie kritéria pre definované skupiny osobných údajov. Aplikovali sme vyhľadávanie na vybrané dátové úložiská a vo výsledku sme poskytli tiež dáta na aktualizáciu Katalógu osobných údajov.

Prvá stavebná sporiteľňa

GDPR Gap analýza – Projekt bol zameraný na analýzu súladu informačných systémov PSS, a. s., s požiadavkami GDPR. Na základe rozdielovej analýzy boli identifikované nesúlady s požiadavkami GDPR a posúdené riziká spracovania osobných údajov v IT infraštruktúre.

Skytoll

Nasadenie riešenia na podporu procesného riadenia v IT. Uvedené riešenie založené na produkte HP Service Manager, pozostáva z podpory riadenia incidentov a problémov, riadenia zmien a vyhodnocovania úrovne služieb. Týmto sa umožnilo zvýšenie efektivity podporného personálu, ako aj samotnej podpory zákazníkom poskytovaných IT služieb.

Slovnaft

Realizujeme spolu tri kľúčové projekty, ktoré sú zamerané na upgrade Core prepínačov CISCO Catalyst 6506 na CISCO Catalyst 6807 xl (z dôvodu končiacej životnosti a z dôvodu náhrady za pokročilú technológiu), ďalej na upgrade technológie WAN na technológiu iWAN a celkový upgrade dátového centra na platforme CISCO Nexus a Firepower. V tomto prípade ide o generačnú obmenu zariadení, ktorou sa dosiahne navýšenie rýchlosti na 40G. Zároveň dôjde k nasadeniu nových technológií, ako napr. konvergovaná infraštruktúra (FCoe).

Volkswagen

Zabezpečovanie prevádzky kontrolného systému výroby – Shopfloor Service Bus – na technológii Wonderware a implementácia nových funkcionalít podľa požiadaviek zákazníka. Prevádzku poskytujeme v režime 24/7 podľa metodiky ITIL a v súlade s trendom Industry 4.0.

ŽSR

Pre Železnice Slovenskej republiky dodávame informačno-komunikačné technológie, s ktorými je spojené poskytovanie konzultačných, implementačných, inštalačných, konfiguračných a hlasových služieb. Zároveň sa venujeme poskytovaniu služieb spojených s rozvojom infraštruktúry dátových centier, s modernizáciou projektov, so školeniami a ďalšími podpornými službami.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia