sk

Kritériá hodnotenia boli nastavené na vysokej úrovni. Rozhodoval obsah, zosúladenie grafiky a celková vizualizácia, taktiež aj čitateľnosť – ako bola správa pochopiteľná pre rôzne cieľové skupiny, ako boli dovysvetľované jednotlivé údaje. Porota však zohľadňovala nielen komplexný obraz posudzovaných materiálov, ale tiež reálny rozpočet organizácií a firiem.

Podujatie Podnikové médium roka si za svoju históriu získalo pozornosť odborníkov z rôznych oblastí verejného aj súkromného sektora. TEMPEST sa do súťaže zapojil prvýkrát, pričom sme sa snažili predstaviť našu výročnú správu za rok 2016. Druhé miesto pripadlo spoločnosti Falck Emergency, a.s. a tretie miesto bolo udelené spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. Porota, ktorá rozhodovala o udeľovaní ocenení, bola zložená prevažne z odborníkov z mediálnej brandže.

Za spoluprácu ďakujeme aj nášmu partnerovi, kreatívnemu štúdiu CODES CREATIVE, ktorý robil dizajn, produkciu aj tlač výročnej správy. Tu si môžete pozrieť tiež kompletný zoznam ocenených. Všetkým gratulujeme!

Výročná správa

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia