sk

Sťahujeme sa od Galvaniho k Einsteinovi...

Nová adresa prevádzky, dodacia a korešpondenčná adresa: 

TEMPEST a.s.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

od jedného fyzika k druhému - z Galvaniho Business Centrum do Einsteinova Business Center

S účinnosťou od 5. 11. 2018 sa Einsteinova Business Center stáva novým kontaktným miestom pre operácie medzi zákazníkmi, obchodnými partnermi a spoločnosťou. Sídlo spoločnosti ostáva nezmenené.

Zmena adresy prevádzky

V súvislosti so zmenou adresy prevádzky vyplýva našim klientom, obchodným partnerom a dodávateľom len zmena dodacej a korešpondenčnej adresy. Okrem toho nevznikajú žiadne ďalšie administratívne činnosti. Ostatné kontaktné údaje, ako napr. telefónne čísla, web, či fakturačné údaje, zostávajú bez zmeny.

Zmena adresy prevádzky

Nezmenené údaje pre spoločnosť TEMPEST a.s:

IČO: 31326650
DIČ: 2020327716
IČ DPH: SK2020327716

Sídlo spoločnosti: Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3771/B.

Zmena adresy prevádzkyZmena adresy prevádzky

Ostatné kontaktné údaje (nezmenené):
 

Web spoločnosti:
https://www.tempest.sk/

Tel: +421 (2) 502 67 111

Informácie a otázky:
info@tempest.sk

Obchodné záležitosti:
obchod@tempest.sk

Viac informácií nájdete na https://www.tempest.sk/. V prípade otázok, resp. nejasností nás môžete kontaktovať na info@tempest.sk, alebo na nezmenenom telefónom čísle: +421 (2) 502 67 111.

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia