sk

Konferencia GDPR

Prečo prísť na konferenciu?

  • prinesieme právny, technologický, procesný pohľad na problematiku GDPR
  • vysvetlíme sporné časti nariadenia GDPR
  • ukážeme súvislosť GDPR s ďalšou legislatívou a normami
  • predstavíme technologické nástroje na pokrytie požiadaviek GDPR
  • identifikujeme stav prípravy firiem a organizácií na GDPR na Slovensku

Program konferencie

08:00 - 08:50 Registrácia
 
08:50 - 09:00 Otvorenie konferencie
 
09:00 - 09:30 GDPR – dlhá a kľukatá cesta k dosiahnutiu súladu
Branislav Mitas, Miroslav Fridrich | TEMPEST a.s.
 
  GDPR prinieslo zmeny pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré vstúpia do platnosti v máji 2018. Sú na tieto zmeny organizácie pripravené? V prezentácii pomenujeme cesty, ktorými bude zabezpečená náležitá ochrana osobných údajov a zabezpečený súlad s GDPR. Identifikujeme najväčšie výzvy v oblasti plnenia požiadaviek GDPR pre väčšinu firiem a organizácií.
 
09:30 - 10:10 Čo robiť, aby bol ÚOOÚ „spokojný“?
Daniela Palkovičová | Úrad na ochranu osobných údajov SR
 
  Aké sú povinnosti voči ÚOOÚ v zmysle novej ochrany osobných údajov, GDPR, ako aj nového zákona o ochrane osobných údajov. Ako sa zmení pozícia ÚOOÚ a prevádzkovateľa? Čo prinesie nový zákon o ochrane osobných údajov? Aké budú prvé kroky ÚOOÚ po máji 2018?
 
10:10 - 10:40 Kľúčové prvky implementácie pre organizácie z pohľadu doterajších skúseností
Pavel Nechala | Nechala & Co. s.r.o.
 
  Súčasný stav zosúlaďovania sa organizácií s požiadavkami GDPR na Slovensku a v zahraničí. Aktuálne kauzy, úniky osobných údajov a skúsenosti s ich riešením v praxi.
 
10:40 - 11:00 Prestávka
 
11:00 - 11:30 Rôzne technológie pre zhodu s konkrétnymi technologickými oblasťami GDPR
Miloslav Leporis | TEMPEST a.s.
 
  Technické a organizačné opatrenia sú nariadením GDPR identifikované ako dve hlavné skupiny opatrení, ktorých implementáciou môže byť dosiahnutá požadovaná úroveň ochrany dát. Identifikujeme konkrétne technologické oblasti vyplývajúce z jednotlivých článkov nariadenia a ako uvidíme, pôjde o technologické oblasti, ktoré tvoria štandardnú súčasť infraštruktúr na spracovanie údajov. Naznačíme, ako môže technológia prispieť k dosiahnutiu súladu s pravidlami definovanými v nariadení.
 
11:30 - 12:00 GDPR očami zákazníka
Erik Francisci, Peter Farkaš | TEMPEST a.s.
Ján Golais | Slovak Telekom a.s.
 
  Ako vidia problematiku GDPR zákazníci TEMPEST-u. Čo požadovali a ako sme to dosiahli. Povieme si, ako postupujú zákazníci TEMPEST-u pri implementácii požiadaviek GDPR. Prípadová štúdia konkrétneho zákazníka - Slovak Telekom.
 
12:00 - 12:30 Priestor na diskusiu s účastníkmi konferencie
Panelová diskusia
 
  Riadená diskusia s právnikom, technológom, obchodným manažérom, so zákazníkom a špecialistom na analytickú bezpečnosť na tému rôznych aspektov nariadenia GDPR. Priestor na diskusiu s účastníkmi konferencie.
 
12:30 - 13:30 Obed

 

Rečníci konferencie

Daniela PalkovičováJUDr. Daniela Palkovičová, riaditeľka odboru právnych služieb, Úrad na ochranu osobných údajov SR
Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia vykonávala právnickú prax v oblasti stavebného práva a životného prostredia. Od roku 2003 pôsobila ako právnička v bankovom sektore. V roku 2011 získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave titul JUDr. a začala pôsobiť ako Compliance officer v bankovej inštitúcii. Od tohto času sa orientuje na problematiku ochrany osobných údajov, ochrany pred legalizáciou príjmu a financovania terorizmu a na právo kapitálových trhov. Od roku 2015 pôsobí na Úrade na ochranu osobných údajov vo funkcii riaditeľky odboru právnych služieb. Má skúsenosti s praktickou aplikáciou štandardov ochrany osobných údajov, ochrany legalizácie príjmov a ochrany pred manipuláciou trhu, ako aj s nastavovaním účinných mechanizmov a pravidiel pre tieto oblasti. Zároveň sa zúčastňuje pracovných skupín a aktívne sa podieľa na príprave novej vnútroštátnej legislatívy o ochrane osobných údajov.
 


Pavel NechalaJUDr. Pavel Nechala, PhD., advokát, advokátska kancelária Nechala & Co., s. r. o.
Pavel pôsobí ako advokát, pričom počas svojej viac ako 15-ročnej praxe sa primárne venuje problematike ochrany osobných údajov a právu informačných technológií. S cieľom splniť všetky zákonné požiadavky a povinnosti, aby boli chránené nielen osobné údaje fyzických osôb, ale najmä financie a dobré meno klientov, presadzuje prístup efektívnej implementácie opatrení. Iba pravidlá, ktoré sa aj dodržujú, majú význam a skutočne ochránia aj klientov, či už pred pokutami, alebo inými škodami. V spolupráci so zahraničnými kanceláriami realizoval viacero projektov zahrňujúcich cezhraničné spracúvanie osobných údajov, ako aj nasadzovanie nových technológií, napr. spracúvajúcich údaje o zdraví alebo prostredníctvom UAV dronov. Pravidelne prednáša problematiku ochrany osobných údajov na Slovensku, ako aj v zahraničí. Publikuje tiež vo významných zahraničných periodikách, ktoré sa venujú tejto problematike. Špecifikom jeho expertízy je obsiahnutie aj opačnej oblasti úpravy, ktorá garantuje právo na informácie a stále rozširujúci sa rozsah zverejňovaných informácií verejnými inštitúciami. Odborne pracoval na viacerých legislatívnych úpravách a pre viaceré medzinárodné organizácie.
 


Miroslav FridrichJUDr. Miroslav Fridrich, právnik – špecialista pre oblasť počítačového práva, konzultant bezpečnosti IS TEMPEST, a. s.
Miroslav Fridrich vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Získal certifikáty za skúšku osoby zodpovednej za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov a získal osvedčenie oprávnenej osoby pre utajované skutočnosti stupňa utajenia „Dôverné“. Počas svojej kariéry pracoval vo funkciách so zameraním na informačnú bezpečnosť i v bankovníctve a poisťovníctve. Bol členom tímu pri najnáročnejších projektoch z oblasti informačnej bezpečnosti pre komerčné odvetvia i verejnú správu.
 


Ing. Branislav MitasIng. Branislav Mitas, CISA, CISM, CRISC TEMPEST, a. s.
Pracuje ako senior bezpečnostný konzultant v spoločnosti TEMPEST, a. s. Súčasne vedie tím bezpečnostných špecialistov zameraných na analytickú a aplikačnú bezpečnosť. Informačnej bezpečnosti sa venuje už viac ako 15 rokov a problematike ochrany osobných údajov viac ako 10 rokov. Vyštudoval odbor informatiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave. Je držiteľom certifikátov CISA, CISM a CRISC.
 


Ing. Erik Francisci Ing. Erik Francisci, Key Account Manager TEMPEST, a. s.
Vyštudoval odbor počítačové inžinierstvo a siete na Fakulte elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave. Pôsobil ako technologický konzultant so skúsenosťami v oblastiach vývoj internetových aplikácií internet, intranet, počítačových sietí, návrhu komplexných riešení, HW, SW. V súčasnosti pôsobí v obchodnom oddelení spoločnosti TEMPEST, a. s., ako Key Account Manager už 17 rokov.
 


Mgr. Peter Farkaš, PhD.  Mgr. Peter Farkaš, PhD., Key Account Manager TEMPEST, a. s.
Vyštudoval Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov na UMB v Banskej Bystrici, kde získal doktorát z filozofie a politických vied (PhD.). Pôsobil ako biznis konzultant v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti informačných technológií, od roku 2016 aj v spoločnosti TEMPEST, a. s.
 


Ing. Miloslav LeporisIng. Miloslav Leporis, konzultant TEMPEST, a. s.
Softvérový inžinier – absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave. Pracujúci 16 rokov v spoločnosti TEMPEST, a. s. Aktuálne pôsobí ako konzultant so skúsenosťami v oblasti serverových a vybraných softvérových produktov firiem Sun Microsystems a Oracle, analýzy, návrhu a implementácie konsolidačných a migračných virtualizačných projektov. Nadšenec kybernetickej bezpečnosti s technickými zručnosťami.

 

Ľutujeme, registrácia na konferenciu GDPR je z dôvodu naplnenia kapacity ukončená.

 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia