V októbrových novinkách z TEMPEST-u Vám prinášame výsledky prieskumu stavu zosúladenia slovenských subjektov s nariadením GDPR. Odporúčame článok o šifrovaní a našu pripravovanú konferenciu zameranú na riadenie dokumentov, registratúru a zjednodušenie elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci. Prajeme Vám príjemné čítanie.

Infografika

 

Stav implementácie GDPR v slovenských spoločnostiach/organizáciachPočas nedávneho prieskumu realizovaného spoločnosťou TEMPEST sme zisťovali, ako slovenské spoločnosti riešia súlad s nariadením GDPR, ktoré vstupuje do platnosti 25. 5. 2018.
V akom stave je súlad s GDPR, kto zodpovedá za implementáciu a aké sú najväčšie výzvy sa dozviete v našej infografike. Prieskumu sa zúčastnilo 120 respondentov.

Infografika
Infografika

Blog

 

Ako na šifrovanie osobných údajov?Podľa nášho nedávneho prieskumu je najväčšou výzvou nariadenia GDPR šifrovanie.
Nariadenie GDPR vo svojich požiadavkách očakáva ochranu údajov v pokoji, ale aj počas spracovania a prenosu. Čo to znamená, si môžete prečítať v blogu nášho kolegu, ktorý sa téme šifrovania a ochrany osobných údajov venuje dlhodobo.


Súťaž k 25. výročiu TEMPEST

Čítať

Konferencia

 

Konferencia k téme elektronických schránok a registratúryNa konferencii venovanej téme elektronických schránok a registratúry Vám prinesieme komplexný pohľad na elektronické dokumenty v praxi a súčasnú legislatívu v oblasti registratúry. Konferencia sa uskutoční v utorok, 10. 10. 2017,v Lindner Hotel Gallery Central, v Bratislave.
Konferencia je bezplatná, z kapacitných dôvodov je však potrebná Vaša registrácia na podujatie.

Viac informácií

TEMPEST a.s.
GBC IV, Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava 2
Slovenská republika

Tel.: +421 2 502 67 111
e-mail pre obchodné záležitosti: obchod@tempest.sk
e-mail pre informácie a otázky: info@tempest.sk

© TEMPEST a.s.