Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu
SK   |   EN   |   CZ

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenskú zodpovednosť chápeme ako neoddeliteľnú súčasť nášho pôsobenia. Vnímame ju ako záväzok pomáhať tým, ktorí to potrebujú, záväzok dodržiavať etické štandardy a prispievať k zlepšovaniu životného i pracovného prostredia.

K prioritným oblastiam spoločenskej zodpovednosti, ktorým sa venujeme, patria kultúra, školstvo a šport.

Za posledné obdobie spoločnosť TEMPEST podporila viaceré zaujímavé projekty:

  • Hlavné reklamné partnerstvo so Štúdiom L+S
  • Vianočný koncert v Bratislave v opere SND
  • Bratislavské módne dni
  • Koncerty skupín a interpretov ako Deep Purple, Elán alebo Zucchero
  • Vydanie knihy Maľovaná abeceda a Proti noci od Jána Smreka
  • Vydanie knihy Rozprávočky kvapky Danky od Anny Varadinovej

Prečítajte si čo o spolupráci s TEMPEST-om v rámci spoločenskej zodpovednosti povedali, syn Jána Smreka
Ivan Čietek, operný spevák Martin Malachovský alebo predseda občianskeho združenia Človek v ohrození, Andrej Bán.


Prostredníctvom finančného príspevku alebo výtažku z aukcie výtvarných prác žiakov na našom každoročnom podujatí sme podporili niekoľko škôl a inštitúcií, medzi ktoré patria:

  • Občianske združenie DIS+
    Poradenstvo a konzultácie v prospech detí s dysfunkčnými poruchami mozgu na základe ľahkej mozgovej dysfunkcie (ĽMD).

  • Detský domov Nezábudka v Dunajskej Strede


Niekoľko rokov podporujeme Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave formou finančných odmien a cien udelených na študentských konferenciách alebo súťažiach. TEMPEST zároveň v spolupráci s FIIT STU podporuje projekt Aj ty v IT, ktorý povzbudzuje dievčatá k štúdiu technických vied.


Pomáhame vysušiť slzy

Projekt Pomáhame vysušiť slzy prebiehal v letných mesiacoch roka 2010. S ideou zapojiť zamestnancov a spojiť sily s ďalšími lídrami v IT biznise prišiel TEMPEST. Viac ako 500 zamestnancov v IT odvetví prispelo do dobrovoľnej zamestnaneckej zbierky. Zamestnanci i firmy mohli prispieť na humanitárnu pomoc a rekonštrukciu obydlí ľudom, ktorí v dôsledku povodní prišli o pokoj svojich domovov. K vyzbieraným peniazom pridali spoločnosti – zamestnávatelia rovnakú sumu, akú vyzbierali zamestnanci v danej firme. Celkový výťažok, ktorý bol spoločne odovzdaný do zbierky SOS Povodne občianskeho združenia Človek v ohrození, dosiahol sumu 16.445 eur, čo je v starej mene takmer pol milióna korún.

Opýtajte sa
O spoločnostiSpoločenská zodpovednosť