sk

Univerzitná knižnica v Bratislave
Centrálny dátový archív – robustné riešenie a prevádzka archívu pre dlhodobé uchovávanie kultúrneho dedičstva. 

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Elektronické schránky – Analýza, návrh a implementácia optimálneho riešenia pre príjem, spracovanie, odosielanie a archivovanie elektronickej pošty vrátane splnenia legislatívnych požiadaviek a zabezpečenia centrálnej evidencie pre SLSP a dcérske spoločnosti.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zefektívnenie a optimalizácia interných postupov, implementácia metodiky IFRS, elektronizácia daňových priznaní, implementácia čiarových kódov, zavedenie nových bussines procesov, spracovanie agregovaných dát a ich prezentácia pre potreby rozhodovania a riadenia.

Saneca Pharmaceuticals a. s.
Finančný reporting, reporting pre výrobu na platforme SAP Business Objects.

Železnice Slovenskej republiky
Dodávka, implementácia a rozvoj internej infraštruktúry na platforme technológií Cisco.

Slovenské elektrárne, a.s.
Energoland – informačno-tréningové centrum pre odbornú a laickú verejnosť. Realizácia expozičnej časti a auditória. Návrh, dodávka a implementácia HW, SW, vývoj aplikácií, návrh a výroba 3D filmu, návrh dizajnu, výroba a dodávka zariaďovacích prvkov.

Mondi SCP, a.s.
Konsolidácia a modernizácia IT infraštruktúry tak, aby podporovala biznis požiadavky minimálne do roku 2018 a bolo zredukované TCO.

REMPO, s.r.o.
Obnova IT infraštruktúry pre nový ERP systém. Servery, sieťové komponenty, integrácia, alternatívne financovanie.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Systém na sledovanie stavu procesu spracovania obchodného prípadu/žiadosti – softvér vytvorený na základe požiadavky zákazníka.

SHP Harmanec, a.s.
Kompletný outsourcing IT infraštruktúry.

Stredoslovenská energetika, a.s.
Riešenie manažmentu bezpečnostných incidentov a udalostí (SIEM) na open source platforme, prispôsobenie a integrácia systému.

Adela.com
E-business platforma, robustný systém pre obchodovanie a distribúciu tovarov a služieb.

Generálna prokuratúra SR
Návrh, dodávka a vybudovanie komplexnej infraštruktúry dátových centier, vrátane serverovej a sieťovej infraštruktúry, dátových úložísk, systému zálohovania, softvérového vybavenia platformy virtualizácie a prepojenia pre projekt Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR.

ING Bank
Dodávka a implementácia efektívneho replikovaného dátového úložiska pre geograficky oddelené dátové centrá. 

copyright © 2013 TEMPEST a.s.
+with love by milk, WEB je postavený na CMS Romboid

Mobilná verzia / Plná verzia