Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu
SK   |   EN   |   CZ

Funkcionalita

Romboid ako komplexné portálové riešenie ponúka celú škálu štandardných modulov. Stručný zoznam niektorých vybraných modulov je popísaný nižšie, a to v kapitole, ku ktorej má najbližšie.

Jadro riešenia

Užívatelia - základná aplikácia na správu užívateľských kont v Romboide, navigácia - aplikácia na komplexnú správu navigačnej štruktúry portálu.

Všeobecné moduly

Aktuality - jednoduchý modul na správu a publikáciu aktualít a noviniek s možnosťou nadefinovania ľubovoľných polí na aktualitu a s možnosťou oneskoreného publikovania a kategorizácie, ankety - aplikácia na jednoduchý prieskum mienky návštevníkov stránky s rôznymi možnosťami nastavenia.

Komunikačné moduly

Info mail/Mailing list - aplikácia poskytuje možnosť registrácie návštevníkov portálu/prezentácie a ich zaradenie do mailing listu, pričom môžu vyznačiť, o ktorú kategóriu zmien chcú byť e-mailom informovaní.

Komunitné moduly

Fórum - aplikácia na vytváranie reťazených alebo flat príspevkov, ktoré môžu zadávať návštevníci stránok, privátne zóny - možnosť vytvárania rôznych zón na portáli (zákaznícke alebo komunitné), pričom správca zóny môže povoliť vstup ostatným registrovaným návštevníkom.

Biznis moduly

E-shop - aplikácia umožňuje prehľadným spôsobom vytvoriť a spravovať komplexný elektronický obchod vrátane zákazníckych, akciových a množstvových zliav, on-line platby - samostatný doplnkový modul k e-shopu na platbu kartou alebo cez internet banking vrátane párovania platieb pomocou bankových výpisov.

Intranet moduly

Nástenka - firemná nástenka pre zamestnancov spoločnosti s možnosťou samostatnej správy pre jednotlivé pracovné skupiny, organizačná štruktúra - na základe hierarchickej štruktúry zamestnancov v LDAP-e a ich zaradenia do organizačných zložiek dokáže aplikácia vygenerovať „pavúka“ organizačnej štruktúry. Okrem tejto grafickej funkcionality slúži aj ako kniha s adresami a telefónnymi číslami.
Opýtajte sa
RomboidFunkcionalita