Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu
SK   |   EN   |   CZ

Riadenie privilegovaných identít

Riadenie privilegovaných identít

14.03.2012

Sú privilegovaní používatelia IT rizikom?

Spoločnosti väčšinou prevádzkujú v rámci svojej IT infraštruktúry množstvo serverov, databáz, virtuálnych serverov, sieťových zariadení a aplikácií. Tieto komponenty spravujú privilegovaní používatelia, či už interní zamestnanci spoločnosti, externisti alebo dodávatelia. Títo používatelia majú takmer vždy neobmedzené oprávnenia pri prístupe k informačným aktívam spoločnosti, pretože poznajú heslá k privilegovaným účtom, ako je „root“ v Unix/Linux systémoch, „Administrator“ vo Windows systémoch alebo „SYS“ v Oracle databázach.

Spoločnosti v rámci svojej bezpečnostnej politiky a stratégie aplikujú riešenia, ktoré pokrývajú hrozby vyplývajúce z činnosti štandardných používateľov. Avšak hrozby vyplývajúce z činnosti privilegovaných používateľov vo väčšine prípadov nie sú pokryté a pritom sa jedná o činnosti, ktoré predstavujú pre spoločnosť a jej aktíva najvyššie riziko.

Výhody aktívneho riadenia privilegovaných účtov:

  • zníženie rizika odcudzenia údajov a tým zvýšenie ochrany svojho podnikania
  • eliminovanie sabotáží a najkritickejších hrozieb pre prevádzku IT
  • súlad s legislatívnymi požiadavkami

pdfDatasheet: Riadenie privilegovaných identít (.pdf, 400 KB)


Opýtajte sa
MédiáAktuálne témy