Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu
SK   |   EN   |   CZ

Počítač Tempest nesúvisí so spoločnosťou TEMPEST a.s. so sídlom v Bratislave

Počítač Tempest nesúvisí so spoločnosťou TEMPEST a.s. so sídlom v Bratislave

24.02.2012

Bratislava (24. 2. 2012) – V súvislosti s obstarávaním výpočtovej techniky rezortu obrany je opäť v médiách spomínaný počítač so zníženým elektromagnetickým vyžarovaním označený ako Tempest. Počítač, ani jeho obstarávanie nesúvisia so spoločnosťou TEMPEST a.s. so sídlom v Bratislave. Ide o zhodu mien.

Úrad boja proti korupcii (ÚBPK) viedol trestné stíhanie pre trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a zneužívania právomoci verejného činiteľa vo veci nákupu osobných počítačov označovaných ako Tempest. Aby nedošlo k zámene a dezinterpretácii, spoločnosť TEMPEST, a.s. opäť vyhlasuje, že uvedené verejné obstarávanie i počítač nesúvisia so spoločnosťou TEMPEST a.s. so sídlom v Bratislave. Ide o zhodu mien. O tejto skutočnosti boli médiá informované ihneď po tlačovej konferencii ministra obrany Slovenskej republiky už 17. septembra 2010 a opätovne 11. januára 2011.

Tempest je aj krycí názov pre bezpečnostný štandard NATO, ktorý okrem iného definuje ochranu výpočtových prostriedkov pred prezradením alebo odcudzením informácií prostredníctvom elektromagnetického žiarenia. Viac informácií nájdete na http://en.wikipedia.org/wiki/TEMPEST.


Zdroj: TEMPEST
Opýtajte sa
MédiáTlačové správy